Afhentning af grenaffald

  • Opdateret 22. september 2020

Spørgsmål

Vi har et sommerhus, hvor det er tinglyst, at vi skal være medlem af gundejerforeningen. Kontingentet blive fastsat på generalforsamlingen.

Vi har afhentning af grenaffald - 2 gange årligt, men mange husejere sørger selv for at køre grenaffaldet væk på kommunens grenplads eller bruge den kommunale ordning for storskrald.

Kan grundejerforeningen bestemme, at vi alle solidarisk skal betale til en fælles ordning med grenaffald, når vi ikke ønsker at benytte denne?

Medlemmerne i grundejerforeningen er ældre mennesker, som synes, at det er meget bekvemt, at der er grenafhentning.

Jeg har forsøgt at stille forslag om brugerbetaling på generalforsamlingen, men det blev nedstemt.

Svar

Kære Spørger

Det er generalforsamlingen der er beslutningsdygtig ved alm. stemmeflertal.

Så hvis dit forslag ikke har flertal, er der ikke noget du kan gøre.

Med venlig hilsen

Thomas Damsholt
Dansk BOLIGadvokat, Kgs. Lyngby

Dette spørgsmål er besvaret af:

Thomas Damsholt
Rådgivning om køb af fast ejendom, herunder også entreprise- og byggesager samt finansieringsrådgivning.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten