Airbnb-udlejning

  • Opdateret 7. november 2019

Spørgsmål

I min andelsforening må man iflg. en paragraf ikke : Fremleje eller udlåne sin lejlighed ud, uden bestyrelsens godkendelse(ordret citeret)...Kan dette også tolkes som om man ikke må leje et værelse ud ?Jeg har lejet ud via "Airbnb", men er med denne paragraf, blevet pålagt at bringe dette til ophør?

Svar

Kære Spørger

Du kan ikke leje ud til Airbnb eller andre til korttidsudlejning uden tilladelse.

Anden form for udlejning skal godkendes af bestyrelsen i.h.t. jeres vedtægter.

Med venlig hilsen

Thomas Damsholt
Dansk BOLIGadvokat, Lyngby

Dette spørgsmål er besvaret af:

Thomas Damsholt
Rådgivning om køb af fast ejendom, herunder også entreprise- og byggesager samt finansieringsrådgivning.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten