Altanbebyggelse

  • Opdateret 22. september 2020

Spørgsmål

Vores ejerforening havde drøftelse af altaner på generalforsamlingen. Vi kunne ikke komme, men tog det roligt, da det kun var drøftelse.

Umiddelbart er vi som stuelejlighed imod, pga lystab. Vores holdning er gjort klar ved tidligere generalforsamling.

Kort tid efter fik vi at vide, at de havde besluttet altanbyggeri, og vi fik 14 dage til at give tilsagn. Vi gjorde indsigelse.

Vi jar meddelt at de skal have vores samtykke. Vi vil forholde os konstruktivt.

Nu har de indkaldt til ekstraordinær generalforsamling.

Må altanbeslutning tages op her, når der ikke har været beslutningsforslag på ordinær generalforsamling? Emnet har kun været til drøftelse. Et fyldestgørende referat er aldrig taget.

Bestyrelsen har bare konkluderet, at der var positiv stemning (de ved at vi er imod).

Vi ønsker kompensation for vores værditab pga. lysstab. De har endnu ikke svaret, ej heller sendt materiale ud.

Pga. krav fra os har de nu indhentet tre tilbud. De vil invitere en af tilbudsgiverne med til ekstraordinær generalforsamling.

Må de det? Hans tilbud er ikke besluttet.

Det kom på dagsordenen 3-4 dage før ekstraordinær generalforsamling.

Er det i orden? Det er normalvedtægten over en ejendoms vedtægter fra 1977.

Er ejendommens vedtægter et supplement?

Svar

Kære Spørger

For at en beslutning om et altanprojekt skal være gyldig skal der være udarbejdet et beslutningsforslag med tilhørende økonomiramme.

Det vil fremgå af vedtægterne, hvor sent et forslag må fremsættes. Normalvedtægten kommer normalt ikke i spil.

Et forslag af altanopsætning skal normalt vedtaget med 2/3 flertal, og de der ikke får altaner skal ikke betale hertil.

Man kan godt invitere en tilbudsgiver til at være med på generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Thomas Damsholt
Dansk BOLIGadvokat, Kgs. Lyngby

Dette spørgsmål er besvaret af:

Thomas Damsholt
Rådgivning om køb af fast ejendom, herunder også entreprise- og byggesager samt finansieringsrådgivning.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten