Andelsboligloven

Den overordnede lov, som regulerer andelsboliger og andre bofællesskaber, er andelsboligloven.

  • Opdateret 27. april 2021

Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

LBK nr 1281 af 28/08/2020

Myndighed: Transport- og Boligministeriet

Hvornår gælder loven: Loven gælder for alle boligfællesskaber, hvor der hører brugsret til en lejlighed til. Den gælder ikke for almene foreninger eller støttede private foreninger.

Link: Andelsboligloven

Om loven

Det er i andelsboligloven, du finder bestemmelser, som handler om værdifastsættelse af andelsboligforeningens ejendom og de regler, der anvendes ved udregning af prisen på de enkelte andelsboliger. Andelsboligloven indeholder også betingelser, der skal være opfyldte ved en overdragelse.