Andelsboligloven

Den overordnede lov, som regulerer andelsboliger og andre bofællesskaber, er andelsboligloven.

Om loven

Det er i andelsboligloven, du finder bestemmelser, som handler om værdifastsættelse af andelsboligforeningens ejendom og de regler, der anvendes ved udregning af prisen på de enkelte andelsboliger. Andelsboligloven indeholder også betingelser, der skal være opfyldte ved en overdragelse.

Hvornår gælder loven?

Loven gælder for alle boligfællesskaber, hvor der hører brugsret til en lejlighed til. Den gælder ikke for almene foreninger eller støttede private foreninger.

Myndighed

Erhvervsstyrelsen

Officielt navn

Bekendtgørelse af lov nr 1716 af 16/12/2010 om andelsboliger