Andelsbolig, ejerlejlighed og boligreguleringsloven

Kort beskrivelse af love og regler vedr. andelsbolig, ejerlejligheder, benyttelse af boligen, som der henvises til guiderne om køb og salg.