Oplysningspligt ved salg af andelsboliger

Bekendtgørelsen udvider sælgerens oplysningspligt ved salg af andelsboliger, så der blandt andet skal udleveres nøgleoplysninger om andelsboligforeningen og andelsboligen til køber inden et salg.

  • Opdateret 27. april 2021

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. samt om bestyrelsens pligt til at fremlægge skema over centrale nøgleoplysninger

BEK nr 300 af 26/03/2019

Myndighed: Transport- og Boligministeriet

Hvornår gælder bekendtgørelsen: Den gælder ved alle andelsbolighandler

Link: Oplysningspligt ved salg af andelsboliger

Om bekendtgørelsen

Sælgerens oplysningspligt ved salg af andelsboliger udvides, så der blandt andet skal udleveres nøgleoplysninger om andelsboligforeningen og andelsboligen til køber inden et salg

Nøgleoplysningerne fremhæver de væsentligste punkter ved foreningens økonomiske forhold og vil gøre det lettere for en interesseret køber at gennemskue de eventuelle økonomiske risici, der kan være forbundet med købet af en andelsbolig.

Nøgleoplysningerne skal udleveres i et særligt skema, som indeholder:

  1. Grundlæggende oplysninger om andelsboligforeningen
  2. Oplysninger om foreningens drift
  3. Oplysninger om byggeteknik og vedligehold
  4. Oplysninger om foreningens finansielle forhold

I bekendtgørelsens bilag kan du i detaljer se hvilke oplysninger, der skal udleveres.