Anlæggelse af minirensningsanlæg

  • Opdateret 4. juni 2020

Spørgsmål

Hej!

Vores nabo har, uden vores tilladelse, placeret et minirensningsanlæg under vores p-plads ind over vores skel, således at brønddæksel ligger på vores matrikel - og dermed 60 % af anlægget. Målerskab og udluftning står i skellinien.

Vi skal nu give en skriftlig tilladelse til lovliggørelse af anlægget.

Er der forhold vi skal være opmærksom på, som skal indføjes i tilladelsen?

Der er tale om sommerhusgrunde.

Svar

Kære Spørger

Først og fremmest skal I gøre op med jer selv, om I vil acceptere, at jeres nabo har anlagt anlægget, idet jeres nabo ikke var berettiget hertil, uden jeres accept.

Hvis I meddeler accept, så skal i være opmærksomme på, at dette binder jer - og fremtidige ejere af ejendommen - til at acceptere at brønddæksel og anlæg er på jeres ejendom.

Jeg vil anbefale jer at kontakte en BOLIGadvokat, der kan rådgive jer konkret, i det tilfælde, at I ønsker at medvirke til lovliggørelse af anlægget.

Med venlig hilsen

Rasmus Lindsten
Dansk BOLIGadvokat, Nykøbing Falster

Dette spørgsmål er besvaret af:

Rasmus Lindsten
Kerneområder er retssager, fast ejendom, insolvens og generel erhvervsret.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten