Anmeldelse af krav for fejl og mangler

  • Opdateret 17. marts 2021

Spørgsmål

Vi har pr. 1/3-21 overtaget nøglerne til det hus, vi har købt. Vi har officiel købt huset pr 1/5-21.

Vi testede i går nogle af de hårde hvidevarer, der fulgte med huskøbet jf. købsaftalen. Her erfarede vi, at ovnen ikke kan varme op til mere end ca. 50 grader, hvor den stod på 200-225 g. varmluft i 50 min.

Gummiringen i vaskemaskinen er helt mørnet, men maskinen virker dog.

Vi tænker, at ovnen i hvert fald som minimum burde virke, hvilket den ikke gør.

Vi bliver dog i tvivl om, hvem man retter henvendelse til, når vi først officielt ejer huset pr. 1/5-21, og hvornår vi retter henvendelse jf. samme problemstilling, kan I måske hjælpe os med at opklarer dette?

Svar

Kære Spørger

Hvis I har tegnet ejerskifteforsikring, kan I anmelde et krav dertil. Dog er det sandsynligt, at selvrisikoen vil være større end den forsikringsdækning, som kan opnås. Derfor er det måske ikke en farbar vej.

Har der medvirket en ejendomsmægler ved handlen, er der formentlig anvendt Dansk Ejendomsmæglerforenings standardkøbsaftale. Heraf fremgår, at hårde hvidevarer skal afleveres i brugbar stand. I min optik kan I derved have et erstatningskrav over for sælger, efter som i al fald ovnen ikke virker ordentligt, og derfor bør I reklamere over for ejendomsmægleren, alternativt sælger selv.

Uanset om I kontakter forsikringsselskabet, mægleren eller sælger, bør det ske hurtigst muligt. Det er uden betydning, at I har fået disposition over huset før overtagelsesdagen.

Med venlig hilsen / Best regards

Henrik Palmkvist
Dansk BOLIGadvokat, København

Dette spørgsmål er besvaret af:

Henrik Palmkvist
Specialeområder er: Køb og salg af fast ejendom, Andelsbolig- og ejerforeningsforhold, Entrepriseret, Mangler ved fast ejendom, Lejeret og retssager.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten