Ansvarsfraskrivelsesklausul

  • Opdateret 9. september 2019

Spørgsmål

Vi er i øjeblikket i gang med at få bygget en nyt rækkehus og er i gang med de sidste tilvalg og underskrifter på tegninger osv. I den forbindelse er vi blevet bedt om at underskirve en byggetegning for opbygningen af den vandbårne gulvvarme på 1. sal.  På tegningen som byggefirmaet gerne vil have at vi underskriver, står en lille fodnote om at byggefirmaet fraskriver sig ansvaret for knirkende gulve ved gulvvarme. Mit spørgsmål er derfor: Kan de det? Jeg bliver i den forbindelse en smule bekymret for det arbejde de udfører, da de jo i princippet kan slippe afsted med at lave et ringe stykke arbejde, fordi hvor går grænsen lige for hvor knirkende et gulv må være?

Håber I kan hjælpe mig med et svar.

Svar

Kære spørger

Det er en konkret vurdering, om en ansvarsfraskrivelsesklausul kan gøres gældende. I sidste ende vil det bero på en domstolsafgørelse.

Udgangspunktet er dog, at en kontraktspart gyldigt kan fraskrive sig ansvaret, når blot ansvarsfraskrivelsen er konkret og præcis. Det vil jeg mene, er tilfældet i jeres situation, og derfor må I beslutte jer for, om I kan acceptere en sådan ansvarsfraskrivelse.

Om I skal acceptere en sådan ansvarsfraskrivelse afhænger af efter min opfattelse af, hvad der er sædvanligt i branchen. Det kan jeg desværre ikke svare på.

Hvis det er sædvanligt i branchen med en sådan ansvarsfraskrivelse, bør I acceptere den. Er det derimod ikke sædvanligt, eller findes der firmaer, der vil påtage sig ansvaret for knirkelyde, bør I overveje at indgå aftale med et andet firma, der kan forstå arbejdet med udførelse af gulvvarme, og som vil gøre det uden ansvarsfraskrivelser.

Med venlig hilsen / best regards

Henrik Palmkvist
Danske Boligadvokater, København

Dette spørgsmål er besvaret af:

Henrik Palmkvist
Specialeområder er: Køb og salg af fast ejendom, Andelsbolig- og ejerforeningsforhold, Entrepriseret, Mangler ved fast ejendom, Lejeret og retssager.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten