Arbejdsdage

  • Opdateret 8. maj 2019

Spørgsmål

Vi har et generelt problem i vores grundejerforening med manglende deltagelse til arbejdsdagene. Vi ønsker derfor at forhøje kontingentet med kr. 600 og så refundere kr. 300 ved deltagelse på arbejdsdagene, 2 stk. om året.

Er en sådan refusionsordning tilladt ifald den besluttes på en generalforsamling?

Er refusionsbeløbet skattepligtigt?

Svar

Kære Spørger

Det vil kræve enstemmighed at vedtage bøder/refusion i kontingentet.

Der er ingen mulighed for at opkræve penge - eller uddele bøder om du vil - hvis et medlem ikke har stemt for forslaget om bøder og refusion og heller ikke deltager i arbejdsdagen.

Så grundejerforeningen må købe professionel arbejdskraft til at få udført de pågældende arbejder, hvis opgaven ikke kan løftes af dem der ikke møder op.

Med venlig hilsen

Thomas Damsholt
Danske Boligadvokater, Lyngby

Dette spørgsmål er besvaret af:

Thomas Damsholt
Rådgivning om køb af fast ejendom, herunder også entreprise- og byggesager samt finansieringsrådgivning.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten