BBR - Bygnings- og Boligregistret

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register med data om samtlige landets bygninger og boliger. Du finder BBR-oplysninger ved at slå adressen op på forsiden eller under 'Søg' - 'Søg i ejendomsdata'.

 • Opdateret 22. december 2022

Ret BBR

Har du opdaget fejl i BBR-oplysningerne?

Så kan du rette dem på BBR.dk

Oplysningerne i BBR dækker bl.a. areal, beliggenhed, anvendelse, installationer, vand- og afløbsforhold, køkkenforhold, ydervægs- og tagdækningsmaterialer, årlig leje m.v. Oplysningerne i BBR skal afspejle de faktiske, fysiske forhold – altså også forhold, der eventuelt ikke er godkendte.

Det er dit ansvar som ejer, at oplysningerne om din ejendom i Bygnings- og Boligregistret (BBR) er korrekte. Kommunen har mulighed for at udstede en bøde på op til 5.000 kr., hvis du ikke har indberettet oplysninger til BBR rettidigt, eller hvis du har opgivet urigtige oplysninger.

Derfor er det vigtigt, at du læser din BBR meddelelse og kontrollerer om alle bygninger og anlæg på ejendommen er registreret rigtigt. Når du køber en ejendom eller ændrer på bygninger og boliger, er det ekstra vigtigt at være opmærksom på, om registreringerne er korrekte. Indberetningspligten gælder også byggesager.

Du skal være særligt opmærksom på:

 • Opførelsesår
 • Om- og tilbygningsår
 • Bebygget areal
 • Antal etager
 • Samlet boligareal eller erhvervsareal
 • Areal af udnyttet tagetage
 • Areal af udestue
 • Tagdækningsmateriale
 • Varmeinstallation

Registret anvendes både af de statslige og kommunale myndigheder samt af forsyningsselskaber og private virksomheder, som fx ejendomsmæglere og realkreditinstitutter.

 • Kommunerne anvender BBR-oplysninger i forbindelse med konkret sagsbehandling, som fx byggesager og ved beregning af vandafgifter og kloakbidrag. BBR bliver derudover brugt til beregning af ejendomsvurdering samt ved analyser og planlægningsopgaver.
 • Inden for staten er der mange myndigheder, der anvender BBR-oplysninger. SKAT bruger fx BBR-oplysninger til fastsættelse af ejendomsvurdering. BBR-oplysningerne indgår desuden i en række it-systemer i staten som fx BOSSINF, der bruges til at administrere støttet byggeri og byfornyelse.
 • Forsyningsselskaber anvender BBR-oplysninger i forbindelse med planlægnings- og analyseopgaver og ved fastsættelse af afgifter. Det er især inden for vand-, varme- og naturgasforsyning, at BBR-oplysninger anvendes.
 • Private virksomheder bruger BBR-oplysninger i forbindelse med handel, finansiering og forsikring af ejendomme.

En BBR-udskrift fra OIS har samme juridiske gyldighed som en BBR-meddelelse udstedt af kommunen og kan derfor erstatte kommunens BBR-meddelelse. En BBR-udskrift fra OIS er gratis, hvorimod kommunen har ret til at opkræve et administrationsgebyr på 70,00 kr. for at udskrive en BBR-meddelelse.

BBR- meddelelsen kan du finde gratis her på Boligejer.dk ved at slå adressen op på forsiden eller under 'Søg' - 'Søg i ejendomsdata'

Oplysningerne i ejendomsopslaget på Boligejer.dk hentes via webservice fra OIS (den Offentlige InformationsServer), som opdateres dagligt

Vurderingsstyrelsen har dataansvaret for BBR, bestemmer, hvilke data og funktioner det nye BBR skal indeholde, og fører tilsyn med kommunerne.

Det er kommunernes opgave at opdatere og vedligeholde BBR. Registret opdateres fx i forbindelse med byggesagsbehandlinger mv. Etablering, udvikling og drift af BBR er samlet centralt hos KOMBIT A/S, der ejes af KL og dermed kommunerne.

Hvis der er fejlagtige oplysninger om din ejendom, kan du rette dem på "Ret BBR" eller kontakte den kommune, som ejendommen er beliggende i.