BBR-loven

BBR-loven sætter rammerne for bygnings- og boligregistret, regler for areal, adressering og skiltning, og koordinering og videregivelse af ejendomsdata.

  • Opdateret 10. december 2020

Lov om bygnings- og boligregistrering

LBK nr 797 af 06/08/2019

Myndighed: Skatteministeriet

Hvornår gælder loven: Loven gælder alle boliger og bygninger i Danmark.
Hvis du ejer fast ejendom, har du pligt til at indberette korrekte oplysninger til BBR via kommunen.

Om loven

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register med data om alle landets bygninger og boliger. Registret opdateres løbende af kommunerne, især i forbindelse med byggesagsbehandlinger.

Loven om BBR regulerer BBRs virksomhed, som er at

  • indeholde grunddata om bygnings- og boligforhold samt tekniske anlæg m.v.,
  • entydig registrering af alle bygninger, bolig- og erhvervsenheder – herunder også, hvordan tekniske anlæg og tekniske enheder m.v. og de dertil knyttede adressebetegnelse registreres
  • stille data til rådighed for offentlige myndigheder, borgere og virksomheder.

Oplysningerne i BBR dækker bl.a. areal, beliggenhed, anvendelse, installationer, vand- og afløbsforhold, køkkenforhold, ydervægs- og tagdækningsmaterialer, årlig leje m.v. Oplysningerne i BBR skal afspejle de faktiske, fysiske forhold, altså også forhold, der eventuelt ikke er godkendte.

Oplysningerne i BBR anvendes både af de statslige, regionale og kommunale myndigheder samt af forsyningsselskaber og private virksomheder, som f.eks. ejendomsmæglere og realkreditinstitutter.