BBR-meddelelse

En BBR-meddelelse er en udskrift af de oplysninger, der er registreret i Bygnings- og Boligregisteret (BBR) hos kommunen for den pågældende ejendom.

  • Opdateret 29. august 2022

Har du opdaget fejl i dine BBR-oplysningerne?

I BBR fremgår bygningens identifikation, opførelsesår, beliggenhed, størrelse, tekniske forhold, indretning, installationer og anvendelse. Oplysningerne er baseret dels på ejerens indberetninger, dels på kommunens egne oplysninger.

BBR er en entydig registrering af alle bygninger, bolig- og erhvervsenheder samt eventuelle tekniske anlæg og tekniske enheder mv. og stiller data til rådighed for offentlige myndigheder, koncessionerede selskaber, personer og virksomheder.

Oplysningerne i BBR bruges blandt andet ved optagelse af lån og ved forsikring af ejendommen.

BBR-meddelelsen udstedes af den kommune, hvori ejendommen er beliggende. Ved ændringer, herunder ændring i ejerforhold, opdateres BBR automatisk.

Du kan finde BBR-meddelelsen samt øvrige oplysninger fra BBR her på Boligejer ved at slå en adresse op på forsiden eller ved at anvende søgefunktionen.

Når du køber en bolig, indgår BBR-meddelelsen i Ejendomsdatarapporten, som samler ca. 50 forskellige oplysninger til brug for ejendomshandlen.

Det faktum, at oplysningerne også bygger på ejers oplysninger, gør, at man ved salg skal være særligt opmærksom på, om oplysningerne i BBR nu også svarer til de faktiske forhold.

Er der foretaget bygningsændringer, typisk ved indvendige ændringer, er der måske ikke sket meddelelse til kommunen. Det er ofte forekommende, at der mangler registrering af eksempelvis en brændeovn eller et ekstra toilet for blot at nævne nogle få eksempler. Det ses også ofte, at arealet ikke er angivet korrekt.

Sælger bør bringe forholdene i overensstemmelse med de faktiske forhold inden salg, så køber ikke overtager forhold, som måske kræver godkendelse af kommunen, og som kan give problemer eller tvister senere hen.

Hvis der er fejl i BBR, skal du som ejer sørge for, at det bliver rettet. Det kan du gøre online via bbr.dk/ret.

Det er kommunen, som er ansvarlig for opdatering af Bygnings- og Boligregistret, BBR. Imidlertid er det dit ansvar som ejer, at oplysningerne om din ejendom i BBR er korrekte. Kommunen kan give en bøde på op til 5.000 kr., hvis du ikke indberetter oplysninger til BBR, eller hvis du giver forkerte oplysninger. Herudover kan forkerte BBR-oplysninger medføre forkert beregning af forsikringspræmie og eventuelt reduktion i en forsikringssum i tilfælde af skade.

En registrering i BBR er ikke nødvendigvis udtryk for, at et evt. byggeri er lovligt i henhold til anden lovgivning.

Er du i tvivl om arealerne på BBR-meddelelsen for dit hus er korrekte, kan arealerne kontrolleres ved hjælp af BBR's arealvejledning for enfamiliehuse.