BBR-meddelelse

En BBR-meddelelse er en udskrift af de oplysninger, der er registreret i Bygnings- og Boligregisteret (BBR) hos kommunen for den pågældende ejendom.

Hvilke oplysninger indeholder BBR-meddelelsen?

I BBR fremgår bygningens identifikation, opførelsesår, beliggenhed, størrelse, tekniske forhold, indretning, installationer og anvendelse. Oplysningerne er baseret dels på ejerens indberetninger og dels på kommunens egne oplysninger.

BBR er en entydig registrering af alle bygninger, bolig- og erhvervsenheder samt eventuelle tekniske anlæg og tekniske enheder mv. og stiller data til rådighed for offentlige myndigheder, koncessionerede selskaber, personer og virksomheder.

Oplysningerne i BBR bruges blandt andet også ved optagelse af lån og ved forsikring af ejendommen.

Få en BBR-meddelelse

BBR-meddelelsen udstedes af den kommune, hvor ejendommen er beliggende. Ved ændringer, herunder ændring i ejerforhold, opdateres BBR automatisk.

Du kan finde BBR-meddelelsen samt øvrige oplysninger fra BBR her på Boligejer ved at slå en adresse op på forsiden eller i 'Søg'.

Når du handler bolig, indgår BBR-meddelelsen i Ejendomsdatarapporten, som samler ca. 50 forskellige oplysninger til brug ved ejendomshandel.

Tjek oplysningerne

Det faktum, at oplysningerne også bygger på ejers oplysninger, gør, at man ved salg skal være særligt opmærksom på, om oplysningerne i BBR nu også svarer til de faktiske forhold.

Er der foretaget bygningsændringer, typisk ved indvendige ændringer, er der måske ikke sket meddelelse til kommunen. Det er ofte forekommende, at der mangler registrering af eksempelvis en brændeovn eller et ekstra toilet for blot at nævne nogle få eksempler. Der har også været enkelte sager, hvor arealet ikke har været korrekt

Sælger bør bringe forholdene i overensstemmelse med de faktiske forhold inden salg, således at køber ikke overtager forhold, som måske kræver godkendelse af kommunen, og som kan give problemer.

Rettelser til BBR

Hvis der er fejl i BBR, skal du som ejer sørge for, at det bliver rettet. Det kan du gøre online via bbr.dk/ret. Følg linkets vejledning.

Det er kommunen, som er ansvarlig for opdatering af Bygnings- og Boligregistret, BBR. Imidlertid er det dit ansvar som ejer, at oplysningerne om din ejendom i BBR er korrekte. Kommunen kan give en bøde på op til 5.000 kr., hvis du ikke indberetter oplysninger til BBR, eller hvis du giver forkerte oplysninger.

En registrering i BBR er ikke nødvendigvis udtryk for, at et evt. byggeri er lovligt i henhold til anden lovgivning.

Er du i tvivl om arealerne på BBR-meddelelsen for dit hus er korrekte, kan arealerne kontrolleres ved hjælp af denne arealvejledning for enfamiliehuse: