Begrænsninger på fremmøde generalforsamling

  • Opdateret 18. marts 2021

Spørgsmål

Må bestyrelsen i en ejerforening begrænse fremmødet til generalforsamlingen, så hver husstand kun må have fysisk fremmøde af en person, selvom der er 2 ejere, under henvisning til Covid-19?

Det skal bemærkes, at alle husstandene har 1 stemme i henhold til vedtægterne.

Svar

Kære Spørger

Nej det kan de ikke forbyde, men de kan henstille det.

Hvis henstillingen ikke følges, kan en aflysning af generalforsamlingen være nødvendig.

Det er ikke i ejernes interesse som generel betragtning.

Med venlig hilsen
Dennis Holm Pedersen
Dansk BOLIGadvokat, Kgs. Lyngby

Dette spørgsmål er besvaret af:

Dennis Holm Pedersen
Rådgivning ved køb eller salg andelsbolig, hus, lejlighed eller anden fast ejendom samt testamente og ægtepagter.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten