Beplantning af hæk efter frasalg af ejendom

  • Opdateret 4. marts 2021

Spørgsmål

Hej

Vi har solgt vores sommerhus.

Nu mener køber, at vi har taget for meget med, og at vi havde lovet at plante en hæk.

Aftalen var, at vi lod nogle haveredskaber være, og det der stod i vores skuret (opbevaring af vores ting) tog vi med.

Hækken var noget, vi fortalte om ved første gennemsyn, at vi havde haft i tankerne at sætte og oplyste, at det ikke kunne lade sig gøre nu, da sælger af planterne var syg. Siden har der været frostvejr, og vi slog ekstra meget ned i pris i forhold til, hvad vi skulle have haft uden, at vi snakkede hæk.

Nu vil køber have, at vi køber hæk. De har overtaget sommerhuset nu og fået nøgler.

Kan de forlange, at vi efterfølgende skal sætte hæk, fordi vi nævnte, hvad vi havde haft tænkt at gøre på grunden?

Svar

Kære Spørger

Når det kommer til sommerhuse – og hvad der følger med i handlen af indbo med videre – så er situationen omvendt fra køb af helårsboliger. Ved sommerhuse følger alt indbo og løsøre med, medmindre der er en aftale om andet.

Jeg går ud fra, at I ikke har en skriftlig aftale herom, og derfor kan det blive svært (for begge parter) at bevise, hvad der reelt var aftalt.

I forhold til hækken, så har jeg svært ved at se, at køberne kan bevise, at I havde en aftale om, at der skulle plantes hæk som en del af handlen. En sådan aftale er lidt usædvanlig, og køberne skal derfor kunne bevise dette. Jeg lægger til grund, at det du oplyser er det, som I har sagt i forbindelse med handlen, og så kan køberne ikke have krav på, at der plantes hæk af jer.

Med venlig hilsen

Rasmus Lindsten

Dansk BOLIGadvokat, Nykøbing Falster

Dette spørgsmål er besvaret af:

Rasmus Lindsten
Kerneområder er retssager, fast ejendom, insolvens og generel erhvervsret.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten