Betaling af husleje

  • Opdateret 4. marts 2020

Spørgsmål

Hej Danske BOLIGadvokater

Vi har lige overtaget en andelsbolig, som vi er igang med og renoverer.

Inden vi overtager boligen konstaterer vi en vandskade, der stammer fra defekt faldstamme hos overboen.

Dette gør vi foreningen opmærksom på - dog uden der sker noget.

Efter lidt frem og tilbage får de sendt en ud og kigge på vores vandskade samt hos overboen. De kan konstaterer at der er hul på faldstammen og gulvet, hvorfor der altså siver kloakvand ned i vores lejlighed, både i badeværelset og i værelset ved siden af.

Dette gør selvfølgelig lejlighed ubeboelig - da det er decideret sundhedsskadeligt.

Der går yderligere en måned, før der bliver gjort noget ved vandskaden, og mit spørgsmål er hermed - hvem skal betale for huslejen i den periode hvor lejligheden ikke har været beboelig?

Svar

Kære Spørger

Medmindre foreningens vedtægter foreskriver andet - hvilket næppe er tilfældet - er udgangspunktet, at I selv skal betale boligafgiften i den periode, hvor lejligheden har været ubeboelig. Der er ikke i vores lovgivning eller qua retspraksis regler om ret til afslag i boligafgiften som tilfældet er for lejeboliger.

Er bestyrelsen imidlertid skyld i, at udbedringen trækker unødigt ud, er det muligt, at bestyrelsen eller foreningen kan ifalde et erstatningsansvar for de merudgifter, I får, ved at udbedringen trækker ud, herunder også boligafgift for en periode, hvor udbedringen kunne have været færdiggjort. Jeg vil dog mene, at erstatningsansvar vil kræve åbenlys og grov forsinkelse fra bestyrelsens side. Det er således meget vanskeligt at opnå kompensation i en situation som jeres.

Med venlig hilsen / best regards

Henrik Palmkvist
Dansk BOLIGadvokat, København

Dette spørgsmål er besvaret af:

Henrik Palmkvist
Specialeområder er: Køb og salg af fast ejendom, Andelsbolig- og ejerforeningsforhold, Entrepriseret, Mangler ved fast ejendom, Lejeret og retssager.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten