Betaling af leje efter brand i lejlighed

  • Opdateret 31. januar 2023

Spørgsmål

Kære BOLIGadvokat

Jeg har en kollega, som bor til leje hos en privat udlejer.

Midt i december 2022 opstod der brand i lejligheden og min kollega har siden boet hos sin familie mens lejligheden sættes i stand.

I den periode, hvor hun ikke kan bo i lejligheden, opkræver udlejer husleje.

Er det korrekt, at hun er pligtig til at betale husleje, når hun ikke kan bo i lejligheden.

Min kollega er ukrainer og er flygtet til Danmark i forbindelse med krigen, derfor skriver jeg på hendes vegne.

Svar

Kære Spørger

Når det lejede bliver ødelagt på grund af brand, bortfalder lejeaftalen, og depositum samt forudbetalt leje skal tilbagebetales efter sædvanlige regler.

Dette gælder fra brandtidspunktet og frem.

Parterne bliver med andre ord fritaget for aftalen.

Med venlig hilsen

Dennis Holm Pedersen

Danske BOLIGadvokater, Kgs. Lyngby