Bilag 1- arbejdsgivererklæring for ejendomsmæglere

Uddybning af de 5 punkter omtalt i punkt 2.

  • Opdateret 16. februar 2021

1. Værdiansættelse af ejendommen på baggrund af besigtigelse, juridiske og tekniske oplysninger

Værdiansættelse indeholder en fastsættelse og beregning af salgsprisen på boligen samt en opgørelse over samtlige indtægter og udgifter for sælger.

2. Udarbejdelse og indgåelse af formidlingsaftale og salgsbudget

Udarbejdelse og indgåelse af skriftlig formidlingsaftale og salgsbudget til brug for kommissionering. Skal kunne forklare indholdet af en formidlingsaftale, herunder behov og mulighed for at tegne ejerskifteforsikring mv.

3. Udarbejdelse af salgsopstilling

Udarbejdelse af salgsmateriale, som bl.a. beskriver de økonomiske betingelser for handlen og boligens data. Herunder kunne beregne brutto- og nettoudgift på baggrund af et standardfinansieringsforslag.

4. Udfærdigelse af købsaftaler på baggrund af forhandlinger mellem sælger og køber

Skal kunne udarbejde en købsaftale. Skal kunne forklare købsprocessen og indholdet i købsaftalerne, herunder reglerne om fortrydelse, risikoens overgang mv.

5. Rådgivning af sælger om alle juridiske, tekniske og økonomiske forhold i forhold til det konkrete ejendomsformidlingsopdrag