Boet efter min mor

  • Opdateret 13. april 2021

Spørgsmål

Min mor døde i februar, og vi er 4 søskende. Der skyldes 800.000 kr i huset og det bliver måske vurderet til 1.100.000. Min ene bror vil gerne overtage huset. Mit spørgsmål er så: min storebror skal jo overtage lånet. Den difference der er fra 800.000 til 1.100.000 skal den så deles i 4, da vi er 4 søskende(arvinger)? Jeg er tvivl om det for min bror som skal købe/overtage er en fordel at få det vurderet så højt som muligt?

Svar

Kære spørger

Den friværdi, som der er i ejendommen, skal indbetales til boet, som herefter skal udbetales til arvingerne (med fradrag af boafgifter mv.).

Man kan helt generelt sige, at jo højere vurderingen er, jo større er friværdien i huset, som din bror skal indbetale til boet, når han køber huset.Med venlig hilsen

Rasmus Lindsten

Dette spørgsmål er besvaret af:

Rasmus Lindsten
Kerneområder er retssager, fast ejendom, insolvens og generel erhvervsret.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten