Brugs- og benyttelsesret

  • Opdateret 15. juni 2022

Spørgsmål

Kære BOLIGadvokat

Kan en beboer i en ejerforening kræve kræve adgang til de øvrige ejerlejligheds fællesarealer, som de respektive lejligheder har alene brugs- og benyttelsesret til?

I min ejerforening bestående af tre lejligheder (stuen = lejlighed nr. 1 , 1. sal = lejlighed nr. 2, 2. sal = lejlighed nr. 3) har man fordelt og tinglyst fællesarealerne på følgende måde:

"Den til enhver tid værende ejer af lejlighed nr. 1 har alene brugs- og benyttelsesret til den til ejendommen knyttede have og garage. Den til enhver tid værende ejer af lejlighed nr. 3 har alene brugs- og benyttelsesret til hanebåndsloft og trapperum 2. sal. "

Svar

Kære Spørger

Tak for dit spørgsmål.

Hvis der med formuleringen ”alene” menes en ”eneret”, så skal det tolkes sådan, at ejeren af den enkelte lejlighed har en eksklusiv eneret til et nærmere angivet ”fælles”areal. Det betyder med andre ord også at de øvrige ejere i ejerforeningen ikke har ret til at anvende disse.

For at kunne vurdere, om formuleringen indebærer, at de øvrige ejere i ejerforeningen ikke har nogen form for adgang til de nærmere afgrænsede områder, vil kræve en gennemlæsning af hele tinglysningen.

Jeg er dog på det foreliggende grundlag tilbøjelig til at sige, at formuleringen med brugs- og benyttelsesret må indebære, at øvrige ejere kan nægtes adgang.