Brugsret

  • Opdateret 30. august 2021

Spørgsmål

Jeg bor i en lille andelsforening vi 8 andelsforening. Vores opgang blev andelsforening 2006.

Mit spørgsmål er således: Vi købte andelsbevis på samme vilkår som vores husleje kontrakt.

Stuelejlighederne har køb med brugsret som der også står l lejekontrakt før den blev.

Stuelejlighederne har altid haft brugsret siden 1904.

Kan andelsforeningen nu gøre krav på et stykke af haverne, eller kan de søge hævd over haverne ?

Svar

Kære Spørger

Det er vanskeligt at give en fyldestgørende besvarelse med dine oplysninger.
Jeg går ud fra at vedtægterne i foreningen ikke oplyser noget om forholdet.
I så fald bortfalder brugsrettighederne efter 30 år da der ikke gyldigt kan stiftes brugsret over en længere periode.
Det forhold at  der sker omdannelse til andelsbolig forening ændre ikke på dette forhold da foreningen indtræder i den gamle ejers retsstilling.

Med venlig hilsen

Dennis Holm Pedersen

Dansk BOLIGadvokat, Kgs. Lyngby