Brugsret i ideel anpart

  • Opdateret 18. august 2021

Spørgsmål

Hvad er forskellen på "brugsret" og "eksklusiv brugsret" i en samejekontrakt om ideelle anparter?

Svar

Kære spørger

Forskellen defineres således at en eksklusiv brugsret alene er forbeholdt den anpartshaver som har retten.

En alm. brugsret kan omfatte – men gør det ikke altid – begge anpartshavere. Hvis det ikke er klart beskrevet i samejeoverenskomsten må man juridisk fortolke denne.

Et eksempel på en alm. brugsret kan være en brugsret til fælles kælderrum, hvor begge anpartshavere har adgang.

Med venlig hilsen

Thomas Damsholt

Dansk BOLIGadvokat, Kgs. Lyngby