Byggeskadeforsikring

  • Opdateret 7. november 2019

Spørgsmål

Min mor bor i et hus som er bygget af samme bygherre som ialt har bygget 8 mere eller mindre ens huse. Min mor bor i hus nr. 2

Da forsikringsselskabet (x) var på 1. års gennemsyn var det ud fra en stikprøve i hus nr 1, men min mor har aldrig fået en kopi af eftersynsrapporten, er det ikke kritisabelt ? Har forsikringsselskabet ikke været pligtig til at orientere min mor om de fundne forhold ? Jeg har forgæves ledt på nettet om orienterings-procedure til øvrige beboere ved stikprøve-besigtigelse, håber at I vil hjælpe med at afklare dette spørgsmål.

Nu er y gået konkurs og min mor står nu formodentlig uden byggeskadeforsikring, og hun er ikke gjort bekendt med de mangler der er fundet i hus nr. 1 hvoraf flere givetvis går igen i de øvrige huse så hun har ikke kendt til de mangler, som hun kunne have anmeldt til Garantifonden inden 20 juni 2019, så det må x efter min overbevisning gøres ansvarlig for.

Svar

Kære Spørger

Byggeskadeforsikringsselskabet er berettiget til at foretage stikprøvevis 1 års gennemgang, når der er tale om flere ens bebyggelser. Dette følger af Bekendtgørelse om byggeskadeforsikring § 23, stk. 6.

Af samme bekendtgørelse § 27, jf. § 26, fremgår herefter, at forsikringsselskabet inden 10 måneder fra forsikringens ikrafttræden skal sende en eftersynsberetning fra 1-års gennemgangen til bygherre, den sikrede, entreprenør samt Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Som jeg læser dit spørgsmål, vil din mor i den forbindelse ikke være bygherre og dermed i udgangspunkt ej heller den i forsikringens system registrerede sikrede. Dette kan imidlertid være anderledes, såfremt der i forbindelse med salget fra bygherre til din mor, er givet forsikringsselskabet besked om, at hun er indtrådt som sikret part i relation til dækningen. Såfremt forsikringen har (eller burde have) noteret sig, at din mor er dækningsberettiget part i henhold til forsikringen og der i den forbindelse ikke er sket orientering til din mor iht. forpligtelsen i Bekendtgørelse om byggeskadeforsikring § 27, synes der oplagt at foreligge en ansvarspådragende forsømmelse fra forsikringens side.

Det bør herefter afdækkes, hvorvidt der er grundlag for at gøre gældende, at din mor i forsikringens system burde være noteret som den sikrede. I så fald må krav forsøges rettet mod forsikringen uanset en eventuel fristoverskridelse.

Med venlig hilsen

Rasmus H. E. Agathon
Dansk BOLIGadvokat, Frederiksberg

Dette spørgsmål er besvaret af:

Rasmus Hannibal Edberg Agathon
Har du husket at læse det med småt, og har du det fulde overblik over forpligtelserne ved handlen?​

Ellers er det en god idé at få indsat et advokatforbehold i købsaftalen og lade Virtus’ boligadvokater rådgive dig i købet af din drømmebolig.

​Virtus’ boligadvokater har mange års erfaring inden for ejendomshandel, bolighandel og lejeret. Vi hjælper vores klienter med købet af deres drømmeboliger og styrer dem sikkert igennem faldgrupperne ved køb af ejerboliger og andelsboliger. Vi fører derudover retssager omkring mangler ved fast ejendom og har derved skabt en specialistviden inden for mange af de områder, der typisk kan give udfordringer efterfølgende.

​Vores boligadvokater udarbejder en overskuelig oversigt over de væsentlige forpligtelser samt forhold, som man som køber skal være opmærksom på. Herudover styrer Virtus boligadvokater processen sikkert i mål ved tinglysning af skøde, udarbejdelse af refusionsopgørelse og en positiv koordinering med mægler og bank.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten