Byggeskaderapporter - den obligatoriske byggeskadeforsikring

Loven om obligatorisk byggeskadeforsikring trådte i kraft 1. april 2008. Efter denne dato skal der foreligge et tilbud på en byggeskadeforsikring i forbindelse med den ansøgning om byggetilladelse, der indgives til kommunen.

  • Opdateret 25. august 2023

1-års og 5-års eftersynsrapporter med tilhørende skadesoversigt

En byggeskadeforsikring løber i 10 år, er uopsigelig i denne periode og træder i kraft, når byggeriet afleveres til dig som forbruger.

I forsikringens løbetid på 10 år skal forsikringsselskabet gennemføre to eftersyn af din bolig eller af en bolig, der er magen til - hvis du f.eks. bor i et nybygget lejlighedskompleks. Forsikringsselskabet kan nemlig lave stikprøve-eftersyn, hvis to eller flere boliger er meget ens.

Man laver et 1-års eftersyn og et 5-års eftersyn. 1-års eftersynet laves tidligst 5 måneder efter, at forsikringen er trådt i kraft. 5-års eftersynet laves tidligst 4 år efter, at forsikringen er trådt i kraft. Forsikringen træder i kraft, når du overtager den færdige bolig.

På baggrund af eftersynene udarbejder den bygningssagkyndige en eftersynsindberetning, som indeholder en registrering af de svigt og skader, der er konstateret på bebyggelsen.

På baggrund af eftersynsindberetningen udarbejder forsikringsselskabet en skadesoversigt, der er en oversigt over de dækningsberettigede byggeskader, der er konstateret på bebyggelsen.

Eftersynsindberetning og skadesoversigt vil blive sendt til bygningsejeren, den sikrede og til de personer, der har udført eller medvirket til udførelsen af arbejder, hvor der er konstateret en dækningsberettiget byggeskade.

Du kan se eftersynsrapporter med tilhørende skadesoversigt ved at slå adressen op under Ejendomsdata og logge ind med privat NemId.

For andelsforeninger, ejerforeninger og erhverv
Boligejer understøtter ikke NemID til erhverv ift. private rapporter. Hvis rapporten er tilknyttet erhverv eller foreninger, kan du i stedet kontakte byggeskadeforsikringsselskabet.

Er du i tvivl om hvilket forsikringsselskabet, der er brugt, fremgår det ofte af BBR-meddelelsen.

Social- og Boligstyrelsen er myndighed på området.

Data hentes direkte fra Social- og Boligstyrelsens byggeskadeforsikringssystem og er således fuldt opdateret.

Sekretariatet for byggeskadeforsikringen på Teknologisk Institut varetager administrationen af byggeskadeforsikringen og tilhørende systemer på vegne af Social- og Boligstyrelsen.

Links til yderligere information