Byggestøj fra nabo

  • Opdateret 18. august 2021

Spørgsmål

Jeg lejer 1.sal på en nedlagt landejendom.

Udlejer har siden april påbegyndt at ombygge sin lade til en ejendom, hvor han kan bo i fremtiden.

Han starter arbejde fra omkring kl. 14:00 frem til sent aften kl. 23:00.

Jeg udtrykte bekymring for støj inden han startede sit projekt og henholdte til den husorden han selv har skrevet om, at der skal være ro indeni huset kl. 21:30.

Hvortil han flabet har svaret, at byggeriet jo er udenfor huset.

Hvordan er reglerne for klagemulighederne, husleje reduktion grundet støj i privat udlejnings regi?

Hvorledes skal jeg gribe en evt. klage an?

Han har jo svaret mundtlig på min bekymring om støj og hvorledes han forholder sig til det.

Hvad er mine rettigheder og hvilke tråde han jeg hive i?

Svar

Kære Spørger

Først og fremmest, så bør du snarest kontakte en boligadvokat og aftale møde med denne.

På mødet skal du medbringe din lejekontrakt, samt den omtalte husorden.

Jeg forstår det sådan, at udlejer er påbegyndt arbejderne uden at varsle dig først.

Hvis støjgenerne er så kraftige, at de nedsætter det lejedes værdi for dig, så vil du kunne kræve et nedslag i huslejen indtil forholdet er ophørt.

Det følger af lejelovens § 11, stk. 2.

Men jeg mangler oplysninger for at kunne sige dette med sikkerhed.

Med venlig hilsen

Rasmus Lindsten

Dansk BOLIGadvokat, Nykøbing Falster