Depositum og vedligeholdelseskonto

  • Opdateret 30. september 2019

Spørgsmål

Hej

Jeg skriver da mig, og min familie er blevet genhuset efter brand i vores lejebolig. Vi har af forsikringen fået af vide at vi skal bo på hotel (med to børn) i 3+ mdr., og derfor overvejer vi at flytte permanent til et andet sted, i stedet for at vente på renovering af lejligheden. Vi er i tvivl om vi i sådan et tilfælde får vores depositum tilbage, og noget penge vi hver måned har indbetalt til udlejer med huslejen, som går til side til maling og tæpper, som kommer på en konto til renovering. Er det noget du kan give svar på, eller evt. hvem der kan hjælpe?

Svar

Kære Spørger

I har mulighed for at opsige lejemålet med det varsel der er nævnt i lejekontrakten.

Lejeren kan kræve, at beløbet på vedligeholdelseskontoen bliver brugt, når det er nødvendigt indtil en af parterne opsiger lejekontrakten eller lejeforholdet ophæves. Dette står i lejelovens § 23, stk. 3.
Der står i lejelovens § 23, stk. 3:
“Stk. 3. Er lejeaftalen opsagt af en af parterne, kan lejeren ikke fremsætte krav efter stk. 1 og 2.”

Efter at lejeaftalen er opsagt:
Vedligeholdelseskontoen tilhører boligen og ikke lejeren. Udlejer kan derfor selv vælge, om udlejer ønsker at bruge pengene i forbindelse med fraflytning eller ej efter opsigelsen, men beløbet må kun bruges efter reglerne i lejeloven.

Ved genudlejning skal beløbet videreføres. Den nye lejer har ligeledes krav på at få oplyst beløbet på kontoen.
Dette fremgår af lejelovens § 23, stk. 4, hvor der står følgende:
“Stk. 4. Ved genudlejning skal vedligeholdelseskontoen videreføres, og udlejeren skal oplyse den nye lejer om, hvilket beløb der ved lejeforholdets begyndelse er til rådighed til vedligeholdelse.”

Så I får ikke penge tilbage og depositum anvendes til at istandsætte lejligheden til den stand den var I og som er angivet I lejekontrakten.
Hvis der er penge tilbage fra depositum får I penge tilbage.
Udlejer har pligt til at indkalde jer til flyttesyn.

Med venlig hilsen

Thomas Damsholt
Danske Boligadvokater, Lyngby

Dette spørgsmål er besvaret af:

Thomas Damsholt
Rådgivning om køb af fast ejendom, herunder også entreprise- og byggesager samt finansieringsrådgivning.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten