Ejendomsdata

Ny Adelgade 7, 1104 København K

Ny Adelgade 7, 1104 København K


 
 
 
 

Rapporter

Køb ejendomsdatarapportBeliggenhed
Ny Adelgade 7
Ejerlav
Købmager Kvarter, København
Matrikelnummer
315
Ejendomsnummer
399265
Moderejendomsnummer
0
Ejendommen benyttes til
Moderejendom for ejerlejligheder
Ejerforhold
Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme, der ejes af flere kategorier af ejere
Antal ejere
1
Ejers navn
Ejerrforeningen Ny Adelgade 7

Hjælp og forklaringer