Ejendomsdata

Cort Adelers Gade 1, 1053 København K

Cort Adelers Gade 1, 1053 København K


 
 
 
 

Rapporter

Køb ejendomsdatarapportBeliggenhed
Cort Adelers Gade 1
Ejerlav
Øster Kvarter, København
Matrikelnummer
381
Ejendomsnummer
92623
Moderejendomsnummer
0
Ejendommen benyttes til
Moderejendom for ejerlejligheder
Ejerforhold
Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme, der ejes af flere kategorier af ejere
Antal ejere
1
Ejers navn
Ejerforeningen Herluf Trolles Gade

Hjælp og forklaringer