Ejendomsdata

Danstrupvej 3, 3480 Fredensborg

Danstrupvej 3, 3480 Fredensborg


Ejendomsværdi 2021

13.000.000

 

Salgspris 14-05-2020

22.000.000

 

Kvadratmeterpris

44.444

 

Boligareal

495 m2

 

Rapporter

Køb ejendomsdatarapportBeliggenhed
Danstrupvej 3
Ejerlav
Danstrup By, Asminderød
Matrikelnummer
2a
Ejendomsnummer
728
Moderejendomsnummer
0
Ejendommen benyttes til
Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha.
Ejerforhold
Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessent­skab)
Antal ejere
1
Ejers navn
JWE ApS
Skødedato
14-05-2020

Hjælp og forklaringer