Ejendomsdata

Ejendom uden adresse


 
 
 
 

Rapporter

Køb ejendomsdatarapportBeliggenhed
Strædet 0
Ejerlav
Mandemarke By, Magleby
Matrikelnummer
33a
Ejendomsnummer
7880
Moderejendomsnummer
0
Ejendommen benyttes til
Ubebygget areal (Ikke landbrugsareal), forskelsværdi max. 10 %
Ejerforhold
Privatpersoner eller interessentskab
Antal ejere
2
Ejers navn
Lise Munthe Christensen
Skødedato
01-11-2019
Ejers navn
Giovanni Riscaldini
Skødedato
01-11-2019

Hjælp og forklaringer