Ejendomsmægler

  • Opdateret 11. juli 2019

Spørgsmål

Hej.
Er en ejendomsmægler altid forpligtet til at overbringe et bud eller kan de godt vælge at lade være hvis sælger sige de ikke vil kontaktes med mindre det er fx til prisen?

Svar

Kære Spørger,

En ejendomsmægler er i henhold til bekendtgørelse om formidling m.v. ved salg af fast ejendom § 19, forpligtet til straks at orientere sælger om ethvert købstilbud.

Bestemmelsen er imidlertid ikke ufravigelig, hvorfor der ikke skulle være noget til hinder for, at det mellem ejendomsmægler og sælger konkret aftales, at der alene skal videregives eksempelvis købstilbud til prisen.

Det er imidlertid vanskeligt at se, at det i praksis skulle være en formålstjeneligt at lave en sådan aftale, da det naturligvis er i sælgers interesse at kende til den løbende interesse for ejendommen.

Med venlig hilsen

Rasmus H. E. Agathon
Danske Boligadvokater, Frederiksberg