Ejendomsværdiskat ved andelsboliger?

  • Opdateret 5. april 2023

Spørgsmål

Kære BOLIGadvokat

Jeg ser på en lejlighed i en anpartsboligforening med 10 lejligheder.

Som jeg forstår det, laver SKAT kun 1 beregning af ejendomsskatten - som laves på HELE boligen.

Den fordeles så forholdsmæssigt internt i foreningen.

Den nye boligskattelov træder i kraft 1/1-24, og gælder fremadrettet for boligejere, der har købt bolig efter denne dato.

Betyder det - at hvis bare 1 lejlighed bliver solgt efter 1/1-2024 - så vil hele boligskatten for den samlede forening nu beregnes ud fra det nye grundlag? Selv om de fleste har boet der før skæringsdatoen - og egentlig skulle have adgang til rabatten på den nye skat?

Svar

Kære Spørger

Som ejer af en andelsbolig er man ikke ”boligejer” i traditionel forstand, idet det er foreningen , der ejer ejendommen – og andelshaveren bliver i stedet ”lejer”.

Skattemæssigt betyder det, at andelsboligforeningen har rentefradragsretten (hvis den ikke har skattepligtige indtægter).

Der betales ikke ejendomsværdiskat af andelsboliger.

Du bør søge oplysning i øvrigt hos mægler eller andelsboligforeningen i din konkrete overvejelse om køb af andelsbolig – eller søge konkret råd hos en BOLIGadvokat.

Med venlig hilsen/Kind regards

Erik Turley

Dansk BOLIGadvokat, Hillerød