Ejer af to andelsboliger

  • Opdateret 22. november 2019

Spørgsmål

Jeg er lige p.t. ejer af en andelsbolig, som jeg gerne vil beholde samtidig med at jeg gerne vil flytte sammen med min kæreste til noget større.

Kan jeg fortsat eje min nuværende bolig samt en ny med min kæreste?

Svar

Kære Spørger

Der er som udgangspunkt bopælspligt i alle boliger, der benyttes helt eller delvis til helårsbeboelse. Det er derfor ikke tilladt at have adresse på mere end én bolig i samme kommune, medmindre kommunen specifikt giver lov hertil. Man skal samtidig være folkeregistertilmeldt på den adresse man reelt bebor.

Måtte du derfor tilflytte din kærestes adresse vil du skulle flytte folkeregisteradresse dertil. Hvis du samtidig vil beholde din nuværende andelsbolig, må du for det tilfælde at der er bopælspligt i denne, sørge for at dette krav opfyldes. Dette kan eventuelt ske ved udlejning. I den forbindelse skal du sikre, at der ikke i andelsboligforeningens vedtægter er begrænsninger i relation hertil.

Med venlig hilsen

Rasmus H. E. Agathon
Dansk BOLIGadvokat, Frederiksberg

Dette spørgsmål er besvaret af:

Rasmus H. E. Agathon
Primære arbejdsområder er: retssager, fast ejendom, entrepriseret, insolvens, strafferet, dødsboer, skilsmisse og bodeling.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten