Ekskluderet af andelsboligforening

  • Opdateret 12. februar 2020

Spørgsmål

Vi købte i 2011 en andelsbolig som forældrekøb til vores datter - min mand står som ejer af andelen.

Vores datter er desværre i mellemtiden blevet psykisk syg og havde ikke betalt boligafgift i ca. seks måneder.

Dette var vi ikke klar over, da foreningen ikke på noget tidspunkt har henvendt sig til min mand (udlejer). Nu er han (og dermed også hun)blevet ekskluderet af foreningen og skal fraflytte andelen med 14 dages varsel.

Her er mit spørgsmål: Er det lovlig fremgangsmåde, når foreningen aldrig har henvendt sig til udlejer vedrørende den manglende betaling af boligafgift?

Vi blev ikke gjort opmærksomme på de manglende indbetalinger, før vi fik et anbefalet brev fra Fogedretten, og sagen allerede kørte.

Svar

Kære Spørger

Det afhænger af, om din mand er registret som ejer af andelen/andelshaver. Det tillader nogle andelsboligforeninger at man kan, som forældrekøb.

Hvis jeres datter står som formel ejer af andelen, er fremgangsmåden og eksklusionen korrekt.

Med venlig hilsen

Thomas Damsholt
Dansk BOLIGadvokat, Lyngby

Dette spørgsmål er besvaret af:

Thomas Damsholt
Rådgivning om køb af fast ejendom, herunder også entreprise- og byggesager samt finansieringsrådgivning.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten