Eksklusion fra andelsforening

  • Opdateret 23. december 2022

Spørgsmål

Kære BOLIGadvokat

Jeg skriver for at høre, om en eksklusion fra en andelsforening pga. “manglende beboelse”. Jeg er blevet truet med eksklusion fra min andelsforening pga. manglende beboelse i andelslejligheden, da jeg pt. arbejder i udlandet og står som udlandsdansker i cpr-registret.

Min samlever gennem 11 år bor i lejligheden, og jeg bruger den selv, når jeg er i Danmark et par gange om året.

Lejligheden står i mit navn.

Husleje samt alle regninger er i mit navn og bliver betalt af mig (ejeren).

Jeg mener selv, at de ikke har ret til eksklusion, da jeg ikke opfylder deres regler om eksklusion (idet min samlever/hustand bruger lejligheden til helårsbolig og har cpr-adresse på lejligheden).

Kan de bare eksludere mig uden videre? Har jeg noget at skulle havde sagt, så de skal igennem en retssag eller lignende inden, eller kan de bare smide mig ud uden videre, så længe de mener, at de har ret til det?

Svar

Kære Spørger

Reglerne for eksklusion i andelsboligforeninger afhænger udelukkende af vedtægtens indhold. Sædvanligvis har andelsboligforeningen en bestemmelse i vedtægten, hvor det er anført, at bestyrelsen kan ekskludere en andelshaver, hvis denne gør sig skyldig i forhold, som efter lejeloven ville berettige en udlejer til at ophæve lejeforholdet med lejeren.

Efter lejelovens regler skal lejeren bebo lejligheden. Det er ikke nok, at husstanden gør det. Dog har man som lejer lov til at være midlertidigt væk fra lejligheden. Det kan eksempelvis være, hvis man har taget midlertidigt arbejde i udlandet og vender tilbage igen. Er opholdet væk fra lejligheden imidlertid permanent eller uden slutdato, vil fraværet fra lejligheden ikke blive anset som midlertidigt, og i så fald kan udlejeren ophæve lejeforholdet.

Da samme regler anvendes i andelsboligforeninger, vil det være afgørende for, om du kan ekskluderes, hvorvidt dit ophold i udlandet kan anses som midlertidigt eller permanent. Det er en konkret vurdering af din situation. Denne vurdering kan jeg ikke foretage på baggrund af de oplysninger, der fremgår af din henvendelse. Du bør derfor søge rådgivning hos en specialist. Alternativt kan du overveje, at overdrage andelen til din samlever (forudsat at foreningens vedtægter giver dig mulighed herfor).

Med venlig hilsen

Henrik Palmkvist

Dansk BOLIGadvokat, København Ø