Eksklusion som følge af manglende betaling

  • Opdateret 12. november 2020

Spørgsmål

Jeg er blevet ekskluderet fra min andelsbolig og sat på gaden, fordi jeg mangler at betale en måned af min husleje (dette er dog blevet betalt samme dag, som jeg blev smidt ud).

Flere andre har også været bagud med huslejen, men er ikke blevet ekskluderet.

Kan det danne præcedens, således at eksklusionen er ugyldig??

Svar

Kære spørger

Hvorvidt eksklusionen er lovlig eller ej afhænger af, hvorvidt din andelsboligforening har fremsendt en påkravsskrivelse påkrav til dig, samt hvorvidt beslutningen om din eksklusion har været igennem andelsboligforeningens bestyrelse, som I sidste ende træffer beslutningen herom.

Det vil være en god idé at kigge nærmere på andelsboligforeningens vedtægter i relation hertil og undersøge, hvorvidt eksklusionen har været igennem den beslutningsproces, som fremgår af vedtægterne.

Det afhænger således ikke af andre andelsbolighaveres manglende indbetalinger uden en dertil følgende eksklusion men mere om, hvorvidt beslutningsprocessen er blevet overholdt.

Med venlig hilsen/Kind regards
Erik Turley
Dansk BOLIGadvokat, Hillerød

Dette spørgsmål er besvaret af:

Erik Turley
Rådgivning om køb af fast ejendom, Lejeforhold, Entrepriseret og Retssager

Se Tidligere Indlæg fra eksperten