Elinstallationsrapporter - Huseftersynsordningen

Elinstallationsrapporten udgør sammen med tilstandsrapporten det huseftersyn, som er en forudsætning for at tegne ejerskifteforsikring. Du finder elinstallationsrapporter ved at slå adressen op på forsiden af Boligejer eller under 'Søg' - 'Søg i ejendomsdata'

  • Opdateret 29. august 2023

Elinstallationsrapporten kan sammen med tilstandsrapporten frigøre sælger fra det almindelige ansvar for skjulte fejl og mangler ved boligen, hvis han

  • giver et tilbud om ejerskifteforsikring til køber og
  • skriftligt tilbyder at betale halvdelen af den samlede præmie for den pågældende forsikring.

Det er som regel sælgeren i en bolighandel, som betaler elinstallationsrapporten, og rapporten tilhører derfor sælger. Det er kun ejer, der er logget på med NemID, der kan se tilstandsrapporter på en ejendom.

For andelsforeninger, ejerforeninger og erhverv.
Boligejer understøtter ikke NemID til erhverv ift. private rapporter. Sikkerhedsstyrelsen kan hjælpe med at fremsende elinstallationsrapporter i de tilfælde, hvor rapporten er tilknyttet erhverv eller foreninger.

Sikkerhedsstyrelsen har dataansvaret for data for Huseftersynsordningen - dvs. for både elinstallationsrapporter og tilstandsrapporter

Data hentes direkte fra Huseftersynsordningens system til elinstallationsrapporter - Husweb.

Links til yderligere information