Energimærker - Priser

Loven fastsætter rammer for, hvad en energimærkning maksimalt må koste. Man har ret til at indhente flere tilbud, inden man bestiller en energimærkning.

 • Opdateret 21. december 2022

Der er honorargrænser for følgende typer og størrelser af bygninger:

 • Stuehus til landbrugsejendom
 • Fritliggende enfamiliehus
 • Række-, kæde- og dobbelthuse med lodret adskillelse mellem enhederne
 • Etageboligbebyggelse, herunder tofamiliehus med vandret adskillelse mellem enhederne
 • Sommerhus
 • Enfamiliehus - uden bygningsgennemgang

Den øvre honorargrænse inkl. moms er på

 • 6.931 kr. for en bygning på under 100 m2
 • 7.626 kr. for en bygning på 100-199 m2
 • 8.319 kr. for en bygning på 200-299 m2
 • 1.254 kr. for et enfamiliehus uden bygningsgennemgang

Der sker en pristalsregulering pr. 1. januar hvert år efter Danmarks Statistiks nettoprisindeks.

I nogle tilfælde skal maksimumhonoraret nedsættes med følgende beløb:

 • 415 kr. inkl. moms, hvis ejendommen er opført efter 1. januar 1980
 • 1.377 kr. inkl. moms, hvis der foreligger en energimærkning af bygningen, der er udarbejdet i henhold til energimærkningsreglerne fra 1. september 2006
 • kr. 276 inkl. moms, såfremt energikonsulenten modtager målfaste tegninger, som indeholder information om rørlængder -og dimensioner samt om isoleringstykkelser i skjulte konstruktioner.

Honorarnedsættelserne gælder dog ikke for energimærkning uden bygningsgennemgang.

For bygninger over 299 mer der fri prisdannelse på markedet, og dermed ikke en fastsat øvre prisgrænse for energimærkning. Dette skal aftales mellem energikonsulenten og kunden. Man har ret til at indhente flere tilbud, inden man bestiller en energimærkning.