Energimærkerapporter - Energimærkeordningen

Når en bolig sælges, skal den have en gyldig energimærkning, som skal annonceres. En energimærkning er en vurdering af en bygnings energimæssige tilstand og af muligheden for energibesparelser. Du finder energimærker ved at søge på adressen på forsiden af Boligejer eller under 'Søg' - Søg i ejendomsdata.

  • Opdateret 18. august 2021

I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx enfamilieshuse. En energimærkningsrapport består af to dele, der tilsammen belyser en bygnings energimæssige tilstand og dens besparelsespotentiale:

  1. En samlet vurdering af husets energimæssige tilstand på en skala fra A til G, hvor A er delt op i A2020, A2015 og A2010
  2. Et besparelsesforslag, der viser hvilke forbedringer, det kan betale sig at gennemføre på boligen

De fleste bygninger, der anvendes til beboelse, skal energimærkes. Kravet gælder også nybygninger. Fra den 1. juli 2009 gælder kravet desuden også for andelsboliger, lejeboliger og erhvervslokaler. Energimærker er gyldige i 10 år.

Der er ikke krav om, at fritliggende enfamiliehuse under 60 m2 energimærkes.

Du finder alle gyldige energimærkningsrapporter fra 1. september 2006 og frem på Boligejer. Det gælder alle bygningskategorier. 

Sælger skal udlevere energimærkning til ejendomsformidleren forud for annoncering af sælgers ejendom eller ejerlejlighed. Ved salg af ejerlejligheder er det ejerforeningens ansvar, at hele bygningen er energimærket. Køber får hermed et bedre grundlag for at vurdere bygningen.

Energistyrelsen har ansvaret for data under Energimærkeordningen. De arbejder med at certificere energifirmaerne, kvalitetssikre energikonsulenternes arbejde og udvikle samt fremme og markedsføre ordningen.

Data hentes direkte fra Energistyrelsens EMO-system og er således fuldt opdateret.

Hvis du mener, at der er fejl i din bygnings energimærkning, skal du i første omgang henvende dig til det certificerede energimærkningsfirma, der har udarbejdet mærkningen. Fristen for at klage til energimærkningsfirmaet er 1 år, efter energimærkningen er indberettet, eller, hvis du er køber, 1 år fra overtagelsestidspunktet – dog senest 6 år fra energimærkningsrapportens datering.

Hvis det ikke fører til en afklaring, har du mulighed for at klage til Energistyrelsen inden for 4 uger efter firmaets endelige og skriftlige svar på din henvendelse. Det er kun muligt at klage til Energistyrelsen over gyldige energimærkninger. Har du i mellemtiden fået udarbejdet en ny energimærkning, kan du ikke længere klage over den gamle.

Bemærk at spørgsmål om evt. erstatning og tvister om aftaleretslige og økonomiske forhold skal afgøres af de civilretslige domstole.