Er accept af et tilbud bindende?

  • Opdateret 11. juni 2019

Spørgsmål

Jeg har via mail accepteret et tilbud fra en entreprenør om renovering af min andelslejlighed under forbehold af, at kommunen accepterer ombygningsprojektet. Jeg har endnu ikke underskrevet en kontrakt. Er jeg bundet af dette tilbud, eller kan jeg finde en anden, da jeg fortryder denne aftale?

Svar

Kære Spørger,

Der er ikke formkrav til indgåelse af aftale i henhold til dansk ret. Derfor vil en accept af et tilbud pr. e-mail være bindende. Omfanget af forpligtelsen vil man kun kunne afgøre ved en konkret vurdering af såvel tilbud som accept.

Idet der er taget forbehold for, at kommunen accepterer de påtænkte arbejder, kan aftalen bortfalde, såfremt kommunen ikke godkender projektet.

Såfremt kommunen godkender projektet vil I være bundet af jeres accept. Vælger man at ophæve en aftale, der efterfølgende konkluderes at være bindende indgået, er konsekvensen, at man vil ifalde erstatningsansvar overfor entreprenøren for det dækningsbidrag/fortjeneste, som han vil kunne dokumentere at have haft i henhold til aftalen.

I bør konsultere en BOLIGadvokat forinden I eventuelt vælger at gå videre i forhold til at gennemføre en ophævelse.

Rasmus H. E. Agathon

Danske Boligadvokater, Frederiksberg

Dette spørgsmål er besvaret af:

Rasmus H. E. Agathon
Primære arbejdsområder er: retssager, fast ejendom, entrepriseret, insolvens, strafferet, dødsboer, skilsmisse og bodeling.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten