Erklæring om adkomst ved andelsboliglån

Hvis du vil stille din andel som sikkerhed for et lån, skal andelsboligforeningens bestyrelse skrive under på, at du er godkendt som andelshaver, og at du har brugsret til den bolig, du stiller som sikkerhed. Denne erklæring kaldes 'Erklæring om adkomst'.

  • Opdateret 8. februar 2024

Du skal bruge erklæringen, når pengeinstituttet skal tinglyse deres pant i din andel. Andelsforeningens bestyrelse eller administrator skal som udgangspunkt afgive erklæringen indenfor ca. 3 uger fra du har bedt om den.

Når du har printet Erklæring om adkomst ud, skal den underskrives af formanden for andelsboligforeningen og 2 bestyrelsesmedlemmer. De kan dog overdrage opgaven til foreningens administrator. Hvis andelsboligforeningens administrator laver erklæringen, skal han have en fuldmagt fra andelsboligforeningen, som han skal vedlægge. Den tinglyses sammen med erklæringen og de øvrige dokumenter. Andelsboligforeningen har mulighed for at lægge en originalfuldmagt permanent i tingbogen. Derved slipper foreningen for at sende den frem og tilbage.

Siden 23. marts 2015 er det blevet muligt at afgive erklæringen digitalt på Tinglysning.dk

Erklæringen kan også afgives på denne blanket: Erklæring om adkomst - til brug for tinglysning, pant, udlæg eller lign. for andelsboliger (pdf)

Supplerende artikler