Etablering af elstandere på fælles parkeringsplads

  • Opdateret 16. maj 2019

Spørgsmål

Min grf.bestyrelse  har langsigtede planer om at etablere elstandere på fælles parkeringsplads, hvor vi har hver vores egen carport, der er tinglyst til hver selvstændig matrikel. Dette er en bekostelig affære, og jeg har ingen interesse i at få elbil eller lader. Kan jeg tvinges til at betale til dette?

Svar

Kære spørger

Hvis foreningen træffer beslutningen med det ifølge vedtægterne fornødne flertal, kan du indirekte blive tvunget til at betale for projektets gennemførelse. Det er dog ikke sikkert, at det bliver en realitet.

Der kan i foreningens vedtægter være fastsat regler om kvalificeret flertal ved afstemning om et sådant forslag. Dette indebærer, at der skal være et flertal på eksempelvis 2/3 eller 3/4, for at forslaget kan blive gyldigt vedtaget. Nogle afstemninger kræver endda enstemmighed. Dermed er det sandsynligt, at et sådant forslag ikke kan blive vedtaget. Det afhænger helt af stemmereglerne i jeres forening samt den konkrete opbakning blandt foreningens medlemmer.

Med venlig hilsen / Best regards

Henrik Palmkvist
Danske Boligadvokater, København

Dette spørgsmål er besvaret af:

Henrik Palmkvist
Specialeområder er: Køb og salg af fast ejendom, Andelsbolig- og ejerforeningsforhold, Entrepriseret, Mangler ved fast ejendom, Lejeret og retssager.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten