Fælles køb af ejendom

  • Opdateret 18. august 2021

Spørgsmål

Kan vi som papirløst par købe bolig med ejerfordeling 1 til 2 og i den fælles bolig tage hver sit kreditforeningslån, som vi hæfter for hver især?

Er der noget vi skal være særligt opmærksomme på?

Svar

Kære Spørger

I kan købe bolig i et hvilket som helst forhold, som her 2/3 og 1/3.

Men vær opmærksom på at kreditforeningen i.f.m. låneoptagelse vil kræve solidarisk hæftelse.

I bør da få udarbejdet en samejeoverenskomst, hvor I regulerer jeres indbyrdes forhold.

Med venlig hilsen

Thomas Damsholt

Dansk BOLIGadvokat, Kgs. Lyngby