Færdselsret

  • Opdateret 28. august 2019

Spørgsmål

Min nabo´s ejendom er en udstykning fra min ejendom tilbage i 1962. I den forbindelse er der indført en servitut i skødet, som giver ejeren af min ejendom færdselsret på naboejendommens indkørsel, da det er den eneste adkomstvej til min landejendom´s lade. Den forrige ejer af naboejendommen har imidlertid opført en gitterport i indkørslen, som normalt er aflåst. Dette har jeg protesteret imod og forlang udleveret en nøgle, så jeg frit kan benytte færdselsretten, når jeg har behov. Min tidligere nabo har imidlertid ikke udleveret en nøgle og har netop solgt sin ejendom.. Kan jeg pålægge min nye nabo at nedtage gitterporten?

Svar

Kære spørger

Om du kan pålægge din nye nabo at nedtage gitterporten afhænger af, om servitutten giver hjemmel hertil. Det skal I så fald fremgå af servitutten - eventuelt ud fra en fortolkning heraf - at du har ret til at kræve noget sådan. Formentlig er servitutten tavs herom, og I så fald har du ikke ret hertil, men din nabo må i sagens natur ikke afskære dig muligheden for at benytte færdselsretten. Det gælder også den nye nabo. Det betyder, at du vil have ret til at få udleveret en nøgle til porten, så du uhindret kan benytte færdselsretten ved behov.

Med venlig hilsen / best regards

Henrik Palmkvist
Danske Boligadvokater, København

Dette spørgsmål er besvaret af:

Henrik Palmkvist
Specialeområder er: Køb og salg af fast ejendom, Andelsbolig- og ejerforeningsforhold, Entrepriseret, Mangler ved fast ejendom, Lejeret og retssager.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten