Færdselsret

  • Opdateret 6. juli 2020

Spørgsmål

Hej

Jeg har købt en ejerlejlighed med tilhørende servitut til min lejligheds fordel.

Uddrag af servitut tekst:

"Den enhver tid værende ejer af ejerlejlighed 2. bel (...) har ret til indkørsel på højre side af huset set fra (...) som vist på ridset med blå skravering, samt parkering bag huset som vist på ridset med grøn skravering."

Af den blå skravering fremgår teksten "Færdselsret".

Mit spørgsmål lyder på, om hvorvidt jeg kan forlage at mine naboer, og andre, ikke benytter dette område til parkering, da det spærre for min mulighed for færdsel, eller jeg blot kan forlage de skal flytte, når jeg skal bruge området til at tilgå min parkering?

Svar

Kære Spørger

Det er det sidste du må leve med.

Du har en færdselsret men ikke en eneret på at bruge arealet.

Med venlig hilsen
Dennis Holm Pedersen
Dansk BOLIGadvokat, Kgs. Lyngby

Dette spørgsmål er besvaret af:

Dennis Holm Pedersen
Rådgivning ved køb eller salg andelsbolig, hus, lejlighed eller anden fast ejendom samt testamente og ægtepagter.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten