Familiebofællesskab

  • Opdateret 20. december 2019

Spørgsmål

Vi ønsker at bygge et familiebofællesskab med et hus med tre boliger. Det vil være en fordel at eje hele huset sammen, men også en fordel at kunne sælge den enkelte bolig hver for sig.

Der kan desværre ikke bygges rækkehuse grundet lokalplanen.

Kan en løsning være:
- bygge et stort hus på én matrikel som opdeles i ejerlejligheder eller ideelle anparter
- bygge dobbelthus (ene del med én bolig-anden del med to boliger) med hver sin matrikel som  ifølge notering i matriklen holdes forenet - betyder det så at der er en ejendomsskat, ejendomsværdiskat og andre omkostninger hidrørende et hus? På forhånd tak.

Svar

Kære Spørger,

Som I selv er inde på kan der være planmæssige begrænsninger i forhold til at eksekvere et projekt som det påtænkte.

Hvis muligt, synes det umiddelbart at være mest oplagt med opførelse af ejerlejlighedsbebyggelse i forhold til et projekt som det påtænkte. Dette giver den mest smidige håndtering af såvel de løbende driftsudgifter samt individuelle salg. Opdelingen i ideelle anparter er i udgangspunktet ikke muligt, idet denne mulighed er begrænset til 2 enheder.

For at komme videre med et projekt som det påtænkte, bør I imidlertid rette henvendelse til en arkitekt, der kan være med til helt grundlæggende at afdække jeres behov og samtidig afdække muligheden for gennemførelsen af et sådant projekt på den/de pågældende matrikler.

Med venlig hilsen

Rasmus H. E. Agathon
Dansk BOLIGadvokat, Frederiksberg

Dette spørgsmål er besvaret af:

Rasmus H. E. Agathon
Primære arbejdsområder er: retssager, fast ejendom, entrepriseret, insolvens, strafferet, dødsboer, skilsmisse og bodeling.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten