Fast ejendom tinglyst af ny køber

  • Opdateret 4. juni 2020

Spørgsmål

Hej

Jeg er klar over, at en mundtlig aftale vedr. fast ejendom ikke er bindende.

I tilfælde af at man så har betalt købesummen og ikke har modtaget en købekontrakt efterfølgende. Kan jeg så gøre krav på at få købesummen tilbage?

Men at jeg så finder frem til at sælger har solgt huset til en anden køber, hvorefter det er blevet anmeldt til tinglysning. Så har den nye køber jo ejendomsretten.

Men jeg kan vel stadig gøre krav på at få udbetalt købesummen jeg betalte for?

Svar

Kære Spørger

Naturligvis kan du gøre krav på tilbagebetaling af købesummen, hvis huset er blevet overdraget til en anden. Ulempen ved denne situation er desværre, at der er risiko for, at sælgeren har brugt pengene, og at han ikke længere er i stand til at tilbagebetale dem.

Det er utraditionelt, at man som køber af en fast ejendom betaler købesummen, inden der udstedes skøde. En anden gang bør du sikre dig mod, at en sådan situation kan opstå. Det gør man typisk ved at deponere købesummen i en bank med vilkår om, at pengene først kan frigives til sælger, når skødet er tinglyst anmærkningsfrist. Med anmærkningsfrit forstås, at sælgers lån i ejendommen er indfriet/aflyst.

Med venlig hilsen / best regards

Henrik Palmkvist
Dansk BOLIGadvokat, København

Dette spørgsmål er besvaret af:

Henrik Palmkvist
Specialeområder er: Køb og salg af fast ejendom, Andelsbolig- og ejerforeningsforhold, Entrepriseret, Mangler ved fast ejendom, Lejeret og retssager.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten