Fastkundekontrakt

Version 1.6

  • Opdateret 3. august 2023

1. Parterne

Imellem undertegnede,

Erhvervsstyrelsen
Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17
2100 København Ø

CVR-nr.: 10 15 08 17
(i det følgende benævnt ERST),

og medundertegnede,

Virksomhed
Vejnavn
Postnr og by

CVR-nr.:
(i det følgende benævnt fastkunden),

er indgået følgende kontrakt om adgang til ejendomsoplysninger gennem Ejendomsdatarapporten (fastkundekontrakt).

2. Kontraktens genstand

Denne kontrakt fastsætter vilkårene for fastkundens adgang til at indhente ejendomsoplysninger gennem Ejendomsdatarapporten.

https://boligejer.dk/fastkunder findes en oversigt over de ejendomsoplysninger, der er tilgængelige for fastkunden.

3. Adgangen til at indhente oplysninger gennem Ejendomsdatarapporten

Fastkunden kan indhente ejendomsoplysninger gennem ejendomsdatarapporten på boligejer.dk samt en system-til-system-løsning, der stilles til rådighed af ERST.

Såfremt fastkunden har et samtykke fra ejendommens ejer til at indhente samtlige oplysninger fra ejendomsdatarapporten (inkl. fortrolige oplysninger) vil fastkunden kunne indhente oplysningerne efter afsnit 3.1 eller 3.2.

Fastkunden kan derudover indhente samtlige oplysninger (inkl. fortrolige oplysninger) om fastkundens egne ejendomme efter afsnit 3.3. Endvidere kan fastkunden indhente samtlige oplysninger om en ejendom i ejendomsdatarapporten (inkl. fortrolige oplysninger) efter afsnit 3.4, hvis fastkunden indhenter oplysningerne til brug for fastkundens udarbejdelse af en salgsopstilling i forbindelse med en tvangsauktion efter reglerne i retsplejeloven.

I alle andre tilfælde vil fastkunden alene kunne indhente de ejendomsoplysninger, der ikke har en fortrolig karakter.

3.1 Adgang til at indhente oplysninger (inkl. fortrolige oplysninger) gennem Ejendomsdatarapporten på baggrund af et samtykke afgivet på boligejer.dk

Fastkunden har adgang til at indhente samtlige oplysninger (inkl. fortrolige oplysninger) om en ejendom gennem Ejendomsdatarapporten på baggrund af et samtykke fra ejeren af ejendommen, som ejeren har afgivet på boligejer.dk.

ERST skal sikre, at samtykket er afgivet af ejeren, ved at ejeren logger på boligejer.dk med NemID eller tilsvarende (autenticitetssikring), og ved at ERST sammenligner identiteten med oplysningerne i et offentligt register indeholdende ejeroplysninger.

ERST skal endvidere træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysningerne om samtykket hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at det kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen.

3.2 Adgang til at indhente oplysninger (inkl. fortrolige oplysninger) gennem Ejendomsdatarapporten ved en erklæring om at have samtykke hertil fra ejer

Fastkunden har adgang til at indhente samtlige oplysninger (inkl. fortrolige oplysninger) i Ejendomsdatarapporten om en ejendom ved at afgive en erklæring om, at fastkunden har modtaget samtykke hertil fra ejeren af ejendommen, uden at samtykket er afgivet på boligejer.dk.

Erklæringen skal afgives af fastkunden ved hver bestilling af ejendomsoplysninger på boligejer.dk og i system-til-system-løsningen.

Fastkundens brugere vil ved hver bestilling på hjemmesiden blive gjort opmærksomme på, at det er strafbart efter straffelovens §163 at afgive urigtig erklæring til ERST via boligejer.dk om at have samtykke fra ejeren til at indhente oplysningerne i Ejendomsdatarapporten.

I de tjenester, som fastkunden anvender til kommunikation med Ejendomsdatarapportens system-tilsystem- løsning skal fastkunden sikre, at fastkundens brugere forud for hver bestilling ligeledes skal afgive en erklæring til ERST om at have samtykke fra ejeren til at indhente oplysningerne i Ejendomsdatarapporten. Oplysningen om erklæringen samt identifikation af den fysiske person, der har afgivet erklæringen, skal videregives af fastkunden til ERST i overensstemmelse med de tekniske krav. Fastkundens brugere skal i forbindelse med afgivelsen af erklæringen forud for hver enkelt bestilling i tjenesterne gøres opmærksomme på, at det er strafbart efter straffelovens §163 at afgive urigtig erklæring til ERST gennem tjenesterne.

En forespørgsel gennem system-til-systemløsningen, hvor variablen FuldmagtIndhentetIndikator er sat til værdien TRUE, vil i den forbindelse være en videresendelse af erklæringen til ERST om, at fastkunden har samtykke til at indhente samtlige (inkl. fortrolige) oplysninger om ejendommen, eller at fastkunden indhenter oplysningerne til brug for udarbejdelse af en salgsopstilling i forbindelse med en tvangsauktion efter reglerne i retsplejeloven.

Et samtykke fra ejer til fastkunden om at fastkunden må indhente oplysninger om ejerens ejendom i Ejendomsdatarapport.dk skal være udtrykkeligt, specifikt og informeret, jf. databeskyttelsesloven §6 stk. 1 jf. databeskyttelsesforordningen art. 6 stk. 1 litra a) og databeskyttelsesforordningen art. 4, nr. 11. Fastkunden skal opbevare samtykket, og fastkunden skal på ERSTs anmodning dokumentere over for ERST at have et samtykke inden for 5 hverdage fra modtagelsen af anmodningen. Samtykket skal foreligge skriftligt og vil kunne afgives per e-mail, såfremt samtykket fremsendes med en sikker signeret e-mail til Erhvervsstyrelsen. Fastkunden skal opbevare samtykket, og fastkunden skal på ERSTs anmodning dokumentere over for ERST at have et samtykke inden for 5 hverdage fra modtagelsen af anmodningen.

ERST er berettiget til at ophæve denne kontrakt med øjeblikkelig virkning, såfremt der afgives en erklæring om at have samtykke fra ejer til at indhente oplysninger i Ejendomsdatarapporten, uden at samtykket faktisk er indhentet.

3.3 Adgang til at indhente oplysninger (inkl. fortrolige oplysninger) i Ejendomsdatarapporten om fastkundens egne ejendomme

Fastkunden har adgang til at indhente samtlige oplysninger (inkl. fortrolige oplysninger) om fastkundens ejendomme gennem Ejendomsdatarapporten. Adgangen kan ske såvel gennem en system-til-system-løsning som via boligejer.dk.

3.4 Adgang til at indhente oplysninger (inkl. fortrolige oplysninger) i Ejendomsdatarapport.dk i forbindelse med tvangsauktioner

Fastkunden har adgang til at indhente samtlige oplysninger (inkl. fortrolige oplysninger) i Ejendomsdatarapporten om en ejendom ved at afgive en erklæring om, at oplysningerne indhentes til brug for fastkundens udarbejdelse af en salgsopstilling i forbindelse med en tvangsauktion efter reglerne i retsplejeloven. Indhentelse af oplysninger til dette formål kræver ikke samtykke fra ejendommens ejer.

Erklæringen skal afgives af fastkunden ved hver bestilling af ejendomsoplysninger på boligejer.dk og i system-til-system-løsningen.

Fastkundens brugere vil ved hver bestilling på hjemmesiden blive gjort opmærksomme på, at det er strafbart efter straffelovens § 163 at afgive urigtig erklæring til ERST via boligejer.dk, om at oplysningerne indhentes til brug for udarbejdelse af en salgsopstilling i forbindelse med en tvangsauktion.

I de tjenester, som fastkunden anvender til kommunikation med Ejendomsdatarapportens system-tilsystem- løsning skal fastkunden sikre, at fastkundens brugere forud for hver bestilling ligeledes skal afgive en erklæring til ERST, om at oplysningerne skal anvendes til udarbejdelse af en salgsopstilling i forbindelse med en tvangsauktion. Oplysningen om erklæringen samt identifikation af den fysiske person, der har afgivet erklæringen, skal videregives af fastkunden til ERST i overensstemmelse med de tekniske krav. Fastkundens brugere skal i forbindelse med afgivelsen af erklæringen forud for hver enkelt bestilling i tjenesterne gøres opmærksomme på, at det er strafbart efter straffelovens § 163 at afgive urigtig erklæring til ERST gennem tjenesterne.

En forespørgsel gennem system-til-systemløsningen, hvor variablen FuldmagtIndhentetIndikator er sat til værdien TRUE, vil i den forbindelse være en videresendelse af erklæringen til ERST om, at fastkunden har samtykke til at indhente samtlige (inkl. fortrolige) oplysninger om ejendommen, eller at fastkunden indhenter oplysningerne til brug for udarbejdelse af en salgsopstilling i forbindelse med en tvangsauktion efter reglerne i retsplejeloven.

Fastkunden skal på ERSTs anmodning dokumentere overfor ERST, at fastkunden har været berettiget til at indhente oplysningerne til brug for fastkundens udarbejdelse af en salgsopstilling i forbindelse med en tvangsauktion. Dokumentationen skal fremsendes til ERST indenfor 5 hverdage fra modtagelsen af anmodningen.

ERST er berettiget til at ophæve denne kontrakt med øjeblikkelig virkning, såfremt der afgives en urigtig erklæring om formålet med at indhente oplysningerne

4. Adgang til at dele ejendomsoplysninger

ERST stiller funktionalitet til rådighed for, at fastkunden kan dele ejendomsoplysninger, der er indhentet gennem Ejendomsdatarapporten, med tredjepart. Ved en deling af ejendomsoplysninger via Ejendomsdatarapporten sker der ikke en regulering af, hvem der kan tilgå ejendomsoplysningerne med et modtaget link eller rapport-id til de delte oplysninger, og der er teknisk adgang for alle indehavere af et link eller rapport-id til at dele oplysningerne med andre ved at videregive link eller rapport-id. Fortrolige ejendomsoplysninger kan dog ikke tilgås anonymt.

Der kræves et samtykke fra ejendommens ejer til fastkunden, der tillader, at de indhentede ejendomsoplysninger stilles offentligt til rådighed på internettet uden brugerstyring og adgangskontrol, før fastkunden må dele fortrolige ejendomsoplysninger via Ejendomsdatarapporten. Samtykket fra ejer til fastkunden skal være udtrykkeligt, specifikt og informeret jf. databeskyttelsesloven §6 stk. 1 jf. databeskyttelsesforordningen art. 6 litra a) og databeskyttelsesforordningen art. 4, nr. 11. Samtykket skal afgives skriftligt og vil kunne afgives per email, såfremt samtykket fremsendes med en sikker signeret e- mail. Fastkunden skal opbevare samtykket, og fastkunden skal på ERSTs anmodning dokumentere over for ERST at have et samtykke inden for 5 hverdage fra modtagelsen af anmodningen.

Fastkunden har adgang til at dele fortrolige oplysningerne i Ejendomsdatarapporten ved at afgive en erklæring om, at fastkunden har modtaget samtykke hertil fra ejeren af ejendommen. Erklæringen skal afgives af fastkunden forud for hver enkelt deling af ejendomsoplysninger på boligejer.dk og i system-til-system-løsningen.

Fastkundens brugere vil ved hver deling af fortrolige ejendomsoplysninger på i ejendomsdatarapporten på boligejer.dk blive gjort opmærksomme på, at det er strafbart efter straffelovens § 163 at afgive urigtig erklæring til ERST via boligejer.dk om at have samtykke fra ejeren til at dele oplysningerne via Ejendomsdatarapport.dk.

I de tjenester, som fastkunden anvender til kommunikation med Ejendomsdatarapportens system-tilsystem- løsning skal fastkunden sikre, at fastkundens brugere forud for hver enkelt deling af fortrolige ejendomsoplysninger ligeledes skal afgive en erklæring til ERST om at have samtykke fra ejeren til at dele oplysningerne via Ejendomsdatarapporten uden brugerstyring og adgangskontrol. Oplysningen om erklæringen samt identifikation af den fysiske person, der har afgivet erklæringen, skal videregives af fastkunden til ERST i overensstemmelse med de tekniske krav. Fastkundens brugere skal i forbindelse med afgivelsen af erklæringen forud for hver enkelt deling af ejendomsoplysninger i tjenesterne gøres opmærksomme på, at det er strafbart efter straffelovens § 163 at afgive urigtig erklæring til ERST gennem tjenesterne.

Når fastkunden gennem system-til-systemløsningen angiver, at variablen RapportFortroligIndikator sættes til værdien FALSE, vil dette i den forbindelse være en videresendelse af erklæringen til ERST om, at fastkunden ved deling af fortrolige oplysninger har samtykke fra ejeren til at dele oplysningerne via Ejendomsdatarapporten uden brugerstyring og adgangskontrol.

ERST er berettiget til at ophæve denne kontrakt med øjeblikkelig virkning, såfremt der afgives en urigtig erklæring om at have indhentet fornødent samtykke fra ejer til at dele oplysningerne.

5. Fornyelse af ejendomsdatarapporter

Indtil 6 måneder efter bestilling af en ejendomsdatarapport kan fastkunden bestille en fornyelse af rapporten uden yderligere betaling. Der sker dog ikke fornyelse af oplysninger i ejendomsdatarapporten, som stammer fra datakilder, der er ændret væsentligt siden indhentningen af ejendomsdatarapporten. Ligeledes bliver oplysningerne under punktet ”Ejendommen ikke ændret ved fornyelse, da de er en del af den oprindelige rapport og alene er med til at identificere ejendommen, som den så ud på rapportkøbs tidspunktet. En ejendomsdatarapport kan maksimalt fornyes 2 gange efter reglerne i dette afsnit.

6. Tekniske krav

De tekniske krav til fastkunden, der ikke er indeholdt i dette dokument, fremgår af https://boligejer.dk/fastkunder.

7. Øvrige sikkerhedskrav til fastkunden

Det påhviler fastkunden at foretage egen brugerstyring. Kun de personer, som fastkunden autoriserer hertil, må have adgang til at indhente ejendomsoplysninger gennem Ejendomsdatarapporten. Fastkunden må kun autorisere personer, der er beskæftiget med de formål, i forbindelse med hvilke ejendomsoplysningerne behandles. De enkelte brugere må ikke autoriseres til anvendelser, som de ikke har behov for.

Fastkunden må endvidere autorisere personer, for hvem adgangen til ejendomsoplysningerne er nødvendig med henblik på revision eller drifts- og systemtekniske opgaver.

Fastkunden skal træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at kun autoriserede brugere kan få adgang, og at disse kun kan få adgang til de ejendomsoplysninger og anvendelser, som de er autoriserede til.

Fastkunden skal sikre, at de autoriserede personer fortsat opfylder betingelserne for autorisering. Kontrol heraf skal foretages mindst en gang hvert halve år.

Fastkunden skal i øvrigt sikre, at flere af fastkundens brugere ikke anvender samme login.

Kontraktens parter er forpligtet til at underrette hinanden uden ugrundet ophold ved sikkerhedshændelser, der kan påvirke modparten.

Fastkunden skal i øvrigt træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger indhentet gennem Ejendomsdatarapporten kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med denne kontrakt og relevant lovgivning, herunder databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen, samt at eventuelle særlige vilkår i samtykket til at indhente eller dele oplysninger gennem Ejendomsdatarapporten fra ejendommenes ejere overholdes.

Øvrige tekniske sikkerhedskrav fremgår af https://boligejer.dk/fastkunder.

7.1 Særlige sikkerhedskrav til fastkunden ved adgang via ejendomsdatarapporter via boligejer.dk

Fastkundens brugere skal logge på boligejer.dk med et personligt medarbejdercertifikat, der er udstedt af DanID eller andre af ERST godkendte certifikatudstedere.

7.2 Særlige sikkerhedskrav til fastkunden ved adgang via system-til-system-løsninger

Fastkunden skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at uvedkommende får adgang til at indhente ejendomsoplysninger fra ERST gennem fastkundens system og adgang til ERSTs system-til-system-løsning.

Fastkunden skal opbevare tilstrækkelig information til at kunne koble brugeridentifikationen, som fastkunden har anvendt i forbindelse med adgang til Ejendomsdatarapporten, til den fysiske person.

Fastkunden skal på ERSTs anmodning oplyse ERST om, hvilken fysisk person brugeridentifikationen dækker over indenfor 5 hverdage fra modtagelsen af anmodningen

8. Anvendelse af databehandler

Fastkunden kan overlade det til en ekstern databehandler at foretage den praktiske databehandling på fastkundens vegne, herunder indhentning af oplysninger fra Ejendomsdatarapporten, bearbejdning af oplysningerne samt videreformidling heraf. Databehandleren må i så fald ikke anvende oplysningerne fra Ejendomsdatarapporten til andre formål end udførelse af opgaver for fastkunden.

Der skal indgås en skriftlig databehandleraftale mellem fastkunden og databehandleren i henhold til databeskyttelsesforordningen art. 28 stk. 3 Af databehandleraftalen skal det således bl.a. fremgå, at databehandleren alene handler efter instruks fra fastkunden. Endvidere skal det fremgå, at databehandleren skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysningerne kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. Derudover skal det fremgå, at databehandleren på fastkundens anmodning skal give fastkunden tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

Fastkunden skal i øvrigt pålægge databehandleren at overholde de samme krav ved databehandlingen, som de krav der gælder for fastkunden efter denne kontrakt.

9. Logning

ERST foretager en logning af brugeridentifikation på personniveau, ejendomsnummeret, tidspunktet for forespørgslen samt en evt. erklæring om at have samtykke til at indhente eller dele oplysninger eller en erklæring om at oplysningerne indhentes til brug for udarbejdelse af en salgsopstilling i forbindelse med en tvangsauktion. ERST kan foretage logning i videre omfang.

10. Priser og betalingsbetingelser

Fastkunden betaler et beløb for hver ejendomsdatarapport, der indhentes gennem Ejendomsdatarapporten. Beløbet fremgår af https://boligejer.dk/fastkunde. Såfremt ERST tillige vælger at tilbyde andre leverancer af ejendomsoplysninger, vil prisen herfor endvidere fremgå af hjemmesiden.

Fastkunden kan betale for ejendomsoplysningerne med betalingskort ved bestilling på boligejer.dk. ERST hæver betalingen på det valgte betalingskort, når ERST begynder at udfærdige produktet og stiller de første oplysninger til rådighed for fastkunden.

Efter udløbet af hver kalendermåned fremsender ERST en faktura til fastkunden for de leverede ejendomsoplysninger, som fastkunden ikke har betalt for med betalingskort. Beløbet skal betales senest 30 dage efter fakturadato.

Betalingen for leverancer af ejendomsoplysninger kan reguleres af ERST med 3 måneders varsel. Varslingen sker på https://boligejer.dk/fastkunder. ERST fremsender i forbindelse hermed oplysning om reguleringen til den af fastkunden oplyste e-mailadresse.

11. Kommunikation og nødvendige oplysninger om fastkunden

Fastkunden skal oplyse ERST om navn og telefonnummer på en kontaktperson hos fastkunden og den e- mailadresse, som fastkunden ønsker at blive kontaktet på.

Fastkunden skal derudover oplyse P-nr. til den enhed, der skal faktureres, hvis fastkunden ønsker at kunne bestille ejendomsoplysninger med efterfølgende fakturering.

Såfremt fastkunden anvender en databehandler til at kommunikere med Ejendomsdatarapporten, skal fastkunden endvidere oplyse identiteten på databehandleren.

Derudover skal offentlige fastkunder oplyse EAN-nummer.

Fastkunden er forpligtet til at meddele ændringer i disse oplysninger samt ændringer af fastkundens navn eller adresse til ERST (support@ejendomsdatarapport.dk).

ERSTs forpligtelse til at udsende e-mails efter afsnit 10, 13 og 14 bortfalder i perioder, hvor fastkunden ikke har oplyst korrekt og fungerende e-mailadresse.

12. Information vedrørende ejendomsoplysningerne

https://boligejer.dk/fastkunder findes en beskrivelse af ejendomsoplysningernes kilde og indhold samt eventuelle øvrige forhold, herunder særlige forbehold, vedrørende de enkelte oplysninger m.v..

13. Ændring af leverancen og de tekniske krav

ERST er berettiget til at ændre i leverancen og de tekniske krav til fastkunden, såfremt fastkunden får et varsel på 3 måneder, forinden ændringerne iværksættes. Dog kan uopsættelige ændringer iværksættes med et kortere varsel.

Varslingen sker på https://boligejer.dk/fastkunder. ERST fremsender i forbindelse hermed oplysning om ændringerne til den af fastkunden oplyste e-mailadresse.

14. Ændring af kontrakten

ERST kan ændre vilkårene i denne kontrakt med 3 måneders varsel, dog kan ændringer der ikke medfører forpligtelser for fastkunden eller begrænsninger i fastkundens rettigheder efter kontrakten træde i kraft uden varsel. Endvidere kan uopsættelige ændringer iværksættes med et kortere varsel.

Varslingen sker på https://boligejer.dk/fastkunder. ERST fremsender i forbindelse hermed oplysning om ændringerne til den af fastkunden oplyste e-mailadresse.

Ændringer af leverancen og de tekniske krav til fastkunden sker efter afsnit 13.

15. Misligholdelse

Overtræder fastkunden vilkårene i denne kontrakt, er ERST efter en konkret vurdering af overtrædelsens art og omfang berettiget til at lukke fastkundens adgang til Ejendomsdatarapporten og ophæve kontrakten.

Overtrædelse af databehandlingsregler og sikkerhedskrav, herunder bestemmelserne om samtykke og afgivelse af erklæringer til ERST, i denne kontrakt og relevant lovgivning betragtes i den forbindelse altid som væsentlig misligholdelse af kontrakten, der giver ERST ret til at lukke fastkundens adgang til Ejendomsdatarapporten og ophæve kontrakten uden varsel.

I øvrigt gælder dansk rets almindelige regler om misligholdelse og parternes beføjelser i anledning heraf med de begrænsninger, der følger af denne kontrakt.

16. Ansvarsforhold

Ejendomsdatarapporten indeholder oplysninger fra en række registre og myndigheder. ERSTs opgave er alene at indsamle og videregive oplysningerne som de foreligger. ERST indestår ikke for oplysningerne. Disse vilkår har ikke til hensigt at påvirke adgangen til at gøre krav gældende overfor tredjepart efter dansk rets almindelige regler, herunder overfor myndigheder, virksomheder og privatpersoner.

ERST kan ikke ifalde et økonomisk ansvar for manglende adgang til Ejendomsdatarapporten, begrænset tilgængelighed af ejendomsoplysninger eller manglende funktionalitet i løsningen. Det gælder uanset, om disse forhold kan tilskrives ERST, eller nogen som ERST er ansvarlig for, eller om ERST, eller nogen som ERST er ansvarlig for, er vidende om et sådan forhold.

Parternes forpligtelser i henhold til denne kontrakt suspenderes ved force majeure. ERST er ikke ansvarlig for forhold, der ligger uden for ERSTs kontrol, herunder strejke og lockout, som ERST ikke ved kontraktens indgåelse burde have taget i betragtning eller burde have undgået eller overvundet.

ERST kan ikke gøres ansvarlig for driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab samt følgeskader.

17. Ikrafttrædelse, opsigelse og ophør

Kontrakten træder i kraft, når kontrakten er indsendt til ERST, og ERST har sendt sin accept til fastkunden. ERST oplyser herefter fastkunden om tidspunkt for etablering af adgangen til Ejendomsdatarapporten m.v. på den af fastkunden oplyste e-mailadresse.

Fastkunden er berettiget til at opsige denne kontrakt med et varsel på 1 måned til udgangen af en kalendermåned. ERST kan opsige kontrakten med et varsel på 3 måneder til udgangen af en kalendermåned. ERST er dog berettiget til at ophæve kontrakten med et kortere varsel ved fastkundens misligholdelse af kontrakten, herunder straks ved væsentlig misligholdelse af kontrakten.

18. Overdragelse af kontrakten

Fastkunden er ikke berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til denne kontrakt til andre.

ERST har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til denne kontrakt til en anden offentlig institution eller en institution, der ejes af det offentlige eller i det væsentligste drives for offentlige midler.

19. Lovvalg og værneting

Denne kontrakt er undergivet dansk ret. Såfremt tvister i forbindelse med denne kontrakt ikke kan løses ved forhandlinger mellem parterne, er hver af parterne berettiget til at kræve uoverensstemmelserne afgjort endeligt ved Københavns Byret eller, såfremt parterne er enige herom, Sø- og Handelsretten i København.

20. Dato og fastkundens repræsentant ved tiltrædelsen af vilkårene

Acceptdato
Virksomhed
Kontaktperson
Email