Hvad er en fastkundeaftale

Professionelle brugere som fx ejendomsmæglere og boligadvokater kan have behov for at hente mange rapporter, og her kan det være en fordel at indgå en fastkundeaftale.

Med en fastkundeaftale betaler du samlet for de rapporter, du bestiller inden for en måned. Betaling sker via fakturering, og der faktureres bagud ved udgangen af hver kalendermåned. Som fastkunde får du desuden adgang til at anvende fuldmagtserklæringer.

Fastkundeoprettelse

Hvis du ønsker at indgå en fastkundeaftale med Erhvervsstyrelsen om køb af ejendomsdatarapporter, skal du oprette dig som fastkunde.

Du kan oprette dig her

Kontrakt og vilkår

er på siden kan du se fastkundekontrakten, og du finder de links, der bliver henvist til i fastkundekontrakten.

Se fastkundekontrakten her

Privatlivspolitik

https://boligejer.dk/privatlivspolitik

Priser og betalingsbetingelser

Betaling og gebyr

Liste over ejendomsdatarapportens oplysninger og kilder

Oplysninger og kilder

Tekniske krav til system til system-brugere

For systemleverandører

Øvrige tekniske sikkerhedskrav

Hvis fastkunden ønsker, at en eller flere medarbejdere skal kunne købe ejendomsdatarapporter via Ejendomsdatarapport.dk under fastkundekontrakten, skal følgende være opfyldt:

  • Virksomheden skal have et CVR-nummer
  • Virksomheden skal indgå en fastkundekontrakt med ERST
  • Medarbejdere, som virksomheden ønsker at autorisere til at handle på virksomhedens vegne i forbindelse med rekvirering af ejendomsdatarapporter på Ejendomsdatarapport.dk, skal være i besiddelse af en medarbejdersignatur
  • Medarbejdersignaturen registreres i ERST’s brugerstyringsmodul (STS). Dette gøres på http://boligejer.dk/brugerregistrering/0/290.

Kravet om registrering af medarbejdersignatur skyldes, at den fællesoffentlige brugerrettighedsstyring til NemLog-in (FBRS) endnu ikke er i drift, og derfor styres medarbejdernes adgang til at bestille og købe ejendomsdatarapporter indtil videre af brugerstyringsmodulet.

Registering af medarbejdersignatur

Link til registrering: http://boligejer.dk/brugerregistrering/0/290

I forbindelse med oprettelsen af en fastkundeaftale skal de personer som skal kunne bestille rapporter på jeres fastkundeaftale registreres som brugere hos Ejendomsdatarapporten.

Der kan være et ubegrænset antal brugere tilknyttet samme aftale. For at sikre entydig brugeridentifikation (jf. Datatilsynets retningslinjer), skal den enkelte bruger have registreret sin medarbejdersignatur, inden der er adgang til at købe rapporter som fastkunde .

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte vores support på mailadressen support@ejendomsdatarapport.dk

For at registrere dig som bruger til en fastkundeaftale skal du logge ind med den NemID/Digital Medarbejdersignatur som ønskes registreret.