Fastkunder

Professionelle brugere som fx ejendomsmæglere og boligadvokater kan have behov for at hente mange rapporter, og her kan det være en fordel at indgå en fastkundeaftale.

  • Opdateret 11. januar 2024

Med en fastkundeaftale betaler du samlet for de rapporter, du bestiller inden for en måned. Betaling sker via fakturering, og der faktureres bagud ved udgangen af hver kalendermåned. Som fastkunde får du desuden adgang til at anvende fuldmagtserklæringer.

Indgå fastkundeaftale

Hvis du ønsker at indgå en fastkundeaftale med Erhvervsstyrelsen om køb af ejendomsdatarapporter, skal du oprette dig som fastkunde.

Her på siden kan du se fastkundekontrakten, og du finder de links, der bliver henvist til i fastkundekontrakten.

Øvrige tekniske sikkerhedskrav

Hvis fastkunden ønsker, at en eller flere medarbejdere skal kunne købe ejendomsdatarapporter via Ejendomsdatarapport.dk under fastkundekontrakten, skal følgende være opfyldt:

  • Virksomheden skal have et CVR-nummer
  • Virksomheden skal indgå en fastkundekontrakt med ERST
  • Medarbejdere, som virksomheden ønsker at autorisere til at handle på virksomhedens vegne i forbindelse med rekvirering af ejendomsdatarapporter på Ejendomsdatarapport.dk, skal være i besiddelse af et MitID Erhverv
  • MitID registreres i ERST’s brugerstyringsmodul (STS).  

MitID Erhverv

For at registrere dig som bruger til en fastkundeaftale skal du logge ind med den MitID Erhverv som ønskes registreret.

I forbindelse med oprettelsen af en fastkundeaftale skal de personer som skal kunne bestille rapporter på jeres fastkundeaftale registreres som brugere hos Ejendomsdatarapporten.

Der kan være et ubegrænset antal brugere tilknyttet samme aftale. For at sikre entydig brugeridentifikation (jf. Datatilsynets retningslinjer), skal den enkelte bruger have registreret sit MitID, inden der er adgang til at købe rapporter som fastkunde.

Brugere får også adgang til en portal, hvor det er muligt at administrere sin fastkundeaftale.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte vores support på mailadressen support@ejendomsdatarapport.dk

For at registrere dig som bruger til en fastkundeaftale skal du logge ind med det MitID Erhverv, som du ønsker registreret.