Fjernelse af dørmåtter

  • Opdateret 14. april 2020

Spørgsmål

Kan en ejerforening forlange at man fjerner sine dørmåtter?

Svar

Kære Spørger

Hvis foreningens vedtægter er tavse herom, vil jeg mene, at foreningen godt kan kræve, at ejerne fjerner deres dørmåtter.

Dog må det være et krav, at der er saglige grund fra foreningens side til at fremsætte sådant krav. Det kan eksempelvis være af hensyn til at imødekomme myndighedskrav vedrørende brandbeskyttelse eller som følge af rydeliggørelse til vask, istandsættelse eller lignende.

Med venlig hilsen / Best regards

Henrik Palmkvist
Dansk BOLIGadvokat, København

Dette spørgsmål er besvaret af:

Henrik Palmkvist
Specialeområder er: Køb og salg af fast ejendom, Andelsbolig- og ejerforeningsforhold, Entrepriseret, Mangler ved fast ejendom, Lejeret og retssager.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten